Admitere online la cea mai mare institutie de invatamant superior privat din Romania

Advertorial
Miercuri, 03 Iunie 2020, ora 09:00 17947 citiri

Universitatea Spiru Haret desfasoara pana la data de 30 iunie campania de preinscrieri online la cele 42 programe de Licenta si 31 programe de Masterat in cele cinci centre universitare din Bucuresti, Constanta, Brasov, Campulung si Craiova.

Candidatii care se preinscriu online pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro vor fi scutiti de plata taxei de admitere.

In perioada 1 iulie - 30 septembrie 2020, are loc admiterea in anul universitar 2020- 2021, cu respectarea restrictiilor instituite de autoritatile compentente.

Astfel, admiterea la Universitatea Spiru Haret pentru studiile de Licenta si Masterat se organizeaza on-line. Concursul de admitere se organizeaza pe baza metodologiilor de admitere elaborate de catre fiecare facultate in parte.

Facultatile vor aduce la cunostinta candidatilor propriile metodologii de admitere, conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare pe pagina proprie de pe site-ul universitatii.

Toate documentele vor fi trimise in format electronic la secretariatele facultatilor, la adrese de e-mail puse la dispozitie de acestea si afisate pe site.

Copiile scanate care trebuie depuse la dosar, in format on-line, sunt diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta eliberata de liceu, pentru candidatii care au promovat examenul de Bacalaureat in anul curent, certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul), adeverinta medicala tip, buletinul/cartea de identitate care sa cuprinda codul numeric personal, dovada platii taxei de admitere sau dovada incadrarii in una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fisa chestionar, completata si semnata.

Modificari in procedura de admitere pentru programele de Licenta - Educatie Fizica si Sport, Psihologie si Politie Locala

Facultatile vor stabili prin metodologiile proprii modalitatile on-line prin care se vor derula probele de concurs, inclusiv prin sisteme si aplicatii de video-conferinte.

Cu ocazia concursului de admitere, candidatii completeaza on-line o fisa-chestionar, pe care o transmit la adresa de e-mail a facultatii, unde este analizata de catre comisia de concurs.

Probele practice pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive sunt suspendate in conditiile prevazute de cadrul legislativ prevazut de autoritati.

Candidatii la programele de profil pot obtine un punctaj suplimentar daca depun la dosarul de admitere dovezi privind performantele sportive sau artistice (copii de pe diplomele obtinute la competitii, concursuri, intreceri festivaluri).

Pentru candidatii care se inscriu la programele de Licenta ale Facultatii de Educatie Fizica si Sport, noutatea este ca vor trebui sa depuna la dosar o adeverinta medicala "Apt pentru efort fizic" eliberata de Policlinica pentru sportivi.

La Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, concursul de admitere are in vedere testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive ale candidatului, dar in conditiile prevazute de restrictiile privind adunarile publice, se inlocuieste cu eseul motivational.

Evaluatorii completeaza Grila de evaluare a cunostintelor si a capacitatilor cognitive ale candidatului prin consemnarea rezultatelor referitoare la abilitatile de comunicare si expunere in scris a argumentelor si ideilor privind profilul profesional din domeniul pentru care candidatul a optat, prezentate in eseul motivational.

La Programul de Licenta - Politie Locala al Facultatii de Stiinte Juridice si Stiinte Administrative, proba practica sportiva este inlocuita cu depunerea unei adeverinte "Apt pentru efort fizic", eliberata de medicul de familie.

Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele concursului de admitere. Media se calculeaza cu doua zecimale.

Interviul on-line la admiterea la Masterat

Pentru programele de studiu de Masterat, inscrierea candidatilor se realizeaza tot on-line prin intermediul adreselor de e-mail ale secretariatelor facultatilor, postate pe paginile proprii de pe site-ul universitatii.

Pentru inscriere, candidatul va transmite facultatii un e-mail care va contine copiile scanate si semnate pentru conformitate cu originalul ale tuturor documentelor precizate in metodologia de inscriere.

De asemenea, tot pana pe data de 30 iunie, candidatii se pot preinscrie online si daca isi vor confirma locul pana pe data de 31 iulie nu vor mai achita taxa de admitere.

Primul pas la admiterea la studiile universitare de Masterat consta in analiza de catre Comisia de admitere a documentelor existente in dosarul de inscriere prezentat de candidat, vizand indeplinirea conditiilor de legalitate.

Cel de-al doilea pas consta in testarea on-line a cunostintelor si capacitatilor cognitive ale candidatului sau realizarea unui interviu prin aplicatia de video-conferinta Google Meet, in baza unei planificari riguroase exacte (motivatia optiunii pentru programul respectiv de studii de Masterat, activitatea profesionala, stiintifica si publicistica desfasurata, informarea bibliografica vizand specializarea masteratului si actualitatea acesteia; abilitatile candidatului pentru cercetare stiintifica, abilitatile de comunicare, gandire sintetica, cunostinte fundamentale in domeniul de studii etc.).

De precizat ca facultatile isi stabilesc in metodologiile proprii, in functie de specificul programului de studii si alte modalitati de testare on-line, in baza unor tematici si bibliografii comunicate anterior candidatilor.

Rezulatele admiterii la studiile universitare de Masterat se comunica, prin afisarea pe paginile web ale facultatilor de pe site-ul universitatii, in cel mult 24 de ore de la incheierea acesteia.

Teme de creatie Informatica on-line, prin platforma Blackboard

O particularitate a procesului de admitere exista la programul de Masterat "Tehnologii moderne in ingineria sistemelor informatice" de la Facultatea de Inginerie si Informatica, unde candidatii licentiati in alte domenii decat cele conexe domeniului Informatica vor sustine o proba de verificare a cunostintelor de informatica din cadrul disciplinelor: Proiectare si programare orientata pe obiecte si Baze de date.

Evaluarea se realizeaza online prin intermediul platformei Blackboard pe baza realizarii a doua teme de creatie, cate una pentru fiecare din disciplinele mentionate.

Temele trebuie finalizate pana la 31 Iulie 2020 (prima sesiune), respectiv 25 Septembrie 2020 (a doua sesiune).

Timpul de lucru necesar finalizarii fiecarei teme este de 180 de minute si curge din momentul accesarii subiectului. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu Admis/Respins.

Pentru a deveni eligibil, candidatul trebuie sa obtina calificativ Admis la cel putin o disciplina.

De asemenea, la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, la concursul de admitere, candidatul trebuie sa sustina un interviu prin aplicatia de videoconferinta Google Meet, in luna septembrie 2020 la o data ce se comunica prin afisare pe site-ul facultatii.

In cadrul interviului, Comisia evalueaza cunostintele si capacitatile cognitive ale candidatului.

Universitatea Spiru Haret functioneaza din anul 1991 fiind recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale prin acreditarea acordata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior si Agentia Europeana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

Institutia a fost infiintata si acreditata prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 491/9 iulie 2002, care certifica faptul ca Universitatea Spiru Haret, acreditata, este "institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant".

Oferta educationala este una competitiva si mereu adaptata cerintelor de pe piata muncii. Ariile de studiu cuprind o paleta larga de specializari precum Stiinte Juridice, Informatica, Psihologie, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Stiinte economice si administrative, Litere, Educatie fizica si Sport, Medicina Veterinara, acestea avand o vizibilitate crescuta in momentul de fata in ofertele comunicate de catre angajatori.

Despre Universitatea Spiru Haret... in cifre:

● Peste 325.000 de romani au absolvit Universitatea Spiru Haret

● 3 din 4 absolventi USH sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor

● 5 centre universitare proprii in Bucuresti, Brasov, Campulung Muscel, Constanta si Craiova

● 14 facultati

● 42 programe de studii universitare de Licenta

● 31 programe de Masterat

● 45 programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua acreditate sau autorizate sa functioneze in conformitate cu prevederile legale

● 402 de cadre didactice ce detin titluri universitare si doctorate in domeniu.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News