Poprirea pe salariu şi pe cont în 2022. Când şi cum această formă de executare silită poate fi anulată în justiţie VIDEO

Duminica, 16 Ianuarie 2022, ora 00:06 7205 citiri
"Recomandăm tuturor clienților să aștepte anularea popririi salariului, fară să ceară și suspendarea" FOTO Pixabay.com

În 2022, poți contesta și anula poprirea salariului sau a pensiei în urma apariţiei unor noi metode de a obține acest rezultat în raport cu recuperatorul de creanțe sau cu instituţia financiar bancară.

Iar metoda clasică prin care poți anula proprirea salariului/pensiei este contestația la executare, care este, în fapt, o cerere de chemare în judecată, potrivit avocatului Velicu Daniel.

„Contestația se poate face în termen de 15 zile de la data când cel interesat a primit comunicarea sau, după caz, înștiințarea popririi. Dacă poprirea este efectuată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentru debitor începe cel târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit”, a mai explicat avocatul.

Poprirea salariului reprezintă una din formele de executare silită pe care doar un executor judecătoresc o poate demara, cu respectarea condițiilor legale.

Obiectul acestei măsuri de executare îl reprezintă sumele de bani datorate debitorului ori deţinute în numele său de angajator sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente, a consemnat Velicu Daniel.

În cazul popririi sumelor de bani din conturi bancare pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor: 1/3 din salariul net pentru un singur dosar de executare silită şi 1/2 din salariul net pentru maximum două dosare de executare silită.

Clauzele abuzive și actele ori măsurile de executare silită pot fi atacate oricând

"Acest tip de soluție a intrat de curând în circuitul judiciar, având caracter obligatoriu pentru instanțele naționale, odată cu pronunțarea Deciziei nr. C-75/19 de C.J.U.E. pe data de 26 noiembrie 2019.

Aici ne referim la acele executări silite, care se bazează pe clauze abuzive, inserate de IFN ori banca în contractul de credit pentru nevoi personale ori pentru achiziția unui imobil. Însăși Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decretat acest drept al debitorului, executat silit abuziv.

Prin Ordonanță nr. C-75/19, CJUE a stabilit că Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri.

Teza este valabilă chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Prin urmare, puteți ataca oricând clauzele abuzive, implicit și poprirea salariului. Noi recomandăm tuturor clienților să aștepte anularea popririi salariului, fară să ceară și suspendarea. Prin aceeași hotărâre se poate dispune restituirea salariului reținut ilegal de executor.

Aceeași situație exista și în cazul cheltuielilor de judecata. Pretinsul creditor vă fi obligat de instanță, în aceeași procedură, să restituie cheltuielile de judecata constând în onorariul avocațial, taxa judiciara de timbre s.a.

Procesul, indiferent de natura acțiunii aleasa, durează în medie 3 trei luni, noi am obținut succesul și în 28 de zile. Esențial pentru dvs este să nu pierdeți termenul de contestație de 15 zile", a detaliat avocatul Daniel Velicu.

Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

  • sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie, cum ar fi pensia alimentară, alocația s.a.;
  • sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
  • sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News