Tot ce trebuie să ştii dacă ai rate restante la bancă. Cum poţi evita penalitățile sau consecințele juridice

Marti, 29 Martie 2022, ora 08:30 13944 citiri
"Vei rambursa creditului de nevoi personale în rate lunare, conform prevederilor din contract" FOTO Pixabay.com

Sunt deja ani buni de când nu ai mai apelat la un credit bancar iar după ultimele calcule ești de părere că ar fi de mare ajutor un împrumut pentru a-ți acoperi cheltuielile pe care trebuie să le achiţi până la finalul anului.

Totuși, ești neliniștit din cauza situației actuale și din cauza faptului că ar putea exista riscul de a nu mai putea rambursa creditul. Astfel, cauţi informaţii şi soluţii în această direcţie.

Ziare.com îți explică în cadrul rubricii Banii tăi ce se întâmplă dacă nu plătești la timp ratele la bancă și ce trebuie să faci pentru a evita eventualele consecinţe penale, dacă te găsești în acest impas.

În primul rând, este foarte important să fii informat şi să ştii că din momentul semnării contractului de credit, îți asumi o serie de obligații iar nerespectarea acestora poate avea consecințe financiare și/sau juridice.

Motiv pentru care, dacă întâmpini dificultăți în rambursarea ratelor, recomandarea instituţiilor financiar bancare este îți să le contactezi cât mai rapid, astfel încât, împreună cu responsabilii împrumutului tău, să puteti găsi soluțiile cele mai potrivite, cum ar fi amânarea ratelor sau restructurarea creditului, prin care pot fi evitate penalitățile sau consecințele juridice.

Ce se întâmplă mai exact dacă ai rate restante

  • pentru ratele de credit restante, se percepe o dobânda penalizatoare, care se calculează pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplica la principalul restant;
  • pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate băncii peste termenele stabilite în graficul de rambursare, banca transmite la Biroul de Credit și/sau către Centrala Riscului de Credit, informații despre client/codebitor în cazul în care obligațiile de plată restante sunt mai mari de 30 de zile;
  • în cazul neachitării primelor de asigurare, conform condițiilor înscrise în poliță/contractul de asigurare, banca are dreptul, fără a fi obligată în niciun fel, să solicite încheierea unei noi polițe sau reînnoirea poliței/contractului de asigurare pe contul și în numele clientului, cu o înștiințare prealabilă a acestuia, la una din societățile de asigurare-reasigurare cu care banca are încheiate contracte de bancassurance;
  • în situația neîndeplinirii de către client a oricărei alte obligații către banca născute din contract, aceasta poate declara scadența anticipată a întregului credit rămas de rambursat. În cazul acumulării unor întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, banca este îndreptățită să declanșeze procedura de executare silită;
  • în ultima instanță, locuința ipotecată poate fi supusă procedurii de executare silită în cazul neachitării ratelor.

Eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:

  • servicii prestate la cererea clientului în legătură cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
  • înscrierea/prelungirea/modificarea (după caz) și radierea garanției reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor și ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul Național de Publicitate Mobiliară;
  • toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garanții, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
  • sumele reprezentând primele de asigurare aferente polițelor de asigurare pentru riscuri generale, în conformitate cu valoarea bunurilor acceptate în garanție, pentru care se încheie astfel de polițele și/sau cota de primă PAD, având în vedere că Banca nu impune încheierea polițelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
  • sumele aferente evaluării bunurilor imobile/mobile admise în garanție, cu excepția cazului în care evaluarea se realizează de evaluatorii interni ai b card de debităncii.

Vei rambursa creditul de nevoi personale în rate lunare, conform prevederilor din contractul semnat iar în cazul în care întâmpini dificultăți și ai nevoie de o pauză în plata ratelor, poți beneficia de o perioadă de grație, în functie de instituţia bancară.

CEC Bank te învaţă să fii responsabil cu banii tăi!

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News