Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneşte vineri la Bruxelles. Principalele subiecte de discuție

Vineri, 18 Noiembrie 2022, ora 09:23 1316 citiri
Parlamentul European FOTO Parlamentul European

Consiliul Afaceri Generale (CAG) al Uniunii Europene (UE) se reuneşte la 18 noiembrie 2022, la Bruxelles, pentru a pregăti Consiliul European din decembrie, precum şi pentru a discuta despre relaţiile dintre UE şi Regatul Unit, respectarea de către Ungaria a valorilor UE sau programarea legislativă.

Consiliul va începe pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 15-16 decembrie 2022 cu un schimb de opinii privind proiectul adnotat de ordine de zi.

De asemenea, miniştrii de resort vor fi informaţi cu privire la situaţia actuală a relaţiilor dintre UE şi Regatul Unit. După Brexit, în decembrie 2020, negociatorii UE au ajuns la un acord cu Marea Britanie cu privire la condiţiile viitoarei sale cooperări cu Uniunea Europeană. Acordul s-a aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2021. Ca ultimă etapă pentru UE în procesul de ratificare a acordului post-Brexit, Consiliul a adoptat, în aprilie 2021, o decizie privind încheierea acordului comercial şi de cooperare şi a acordului privind securitatea informaţiilor dintre UE şi Regatul Unit. Ambele acorduri au intrat în vigoare la 1 mai 2021.

La reuniunea anterioară a CAG, din 20 septembrie 2022, miniştrii au evaluat situaţia actuală a relaţiilor dintre UE şi Regatul Unit, axându-se pe punerea în aplicare a Acordului de retragere, în special a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord. Vicepreşedintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a informat miniştrii cu privire la cele mai recente evoluţii, ca urmare a deciziei Guvernului Regatului Unit de a prezenta, în iunie 2022, acte legislative care nu aplică elemente esenţiale ale protocolului şi a răspunsului acestuia din 15 septembrie 2022 la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor aflate în curs de desfăşurare. Miniştrii au conchis că UE este pregătită să discute în mod constructiv o soluţie negociată în cadrul protocolului pentru dificultăţile practice legate de punerea sa în aplicare pe teren.

Tot în cadrul reuniunii CAG din 18 noiembrie 2022 are loc şi o audiere în cadrul procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) vizând Ungaria. În septembrie 2018, Consiliul a pus la dispoziţia delegaţiilor din Consiliu o propunere de decizie a Consiliului de stabilire, în temeiul articolului 7, alineat (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a existenţei unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Uniunea, conform site-ului https://data.consilium.europa.eu/. Consiliul face referire la Rezoluţia PE din septembrie 2018, în care Parlamentul European şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia din Ungaria. În special, principalele preocupări erau legate de funcţionarea sistemului constituţional şi a celui electoral, de independenţa sistemului judiciar şi a altor instituţii, de drepturile judecătorilor, de corupţie şi de conflictele de interese, de confidenţialitate şi de protecţia datelor, de libertatea de exprimare, de libertatea universitară, de libertatea de religie, de libertatea de asociere, de dreptul la un tratament egal, de drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor, inclusiv ale romilor şi evreilor, de drepturile fundamentale ale migranţilor, ale solicitanţilor de azil şi ale refugiaţilor şi de drepturile economice şi sociale.

Nu în ultimul rând, în sesiune publică, Comisia îşi va prezenta programul de lucru pentru 2023, după care va urma de un schimb de opinii. Comisia a adoptat programul de lucru pentru anul viitor la 18 octombrie 2022. Acesta stabileşte o agendă menită să răspundă actualei serii de crize care afectează viaţa de zi cu zi a europenilor, dublând în acelaşi timp eforturile privind transformarea verde şi digitală. Programul de lucru al Comisiei, care conţine 43 de noi iniţiative politice circumscrise tuturor celor şase obiective ambiţioase emblematice, menţionate în Orientările politice ale preşedintei Ursula von der Leyen (Un Pact verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetăţenilor, O Europă mai puternică pe plan internaţional, Promovarea modului nostru de viaţă european, Un nou elan pentru democraţia europeană), se bazează pe discursul său privind starea Uniunii din 2022 şi pe scrisoarea de intenţie din septembrie 2022, conform site-urilor https://state-of-the-union.ec.europa.eu/ şi https://romania.representation.ec.europa.eu/.

***

Anterioara reuniune a Consiliului Afaceri Generale al UE a avut loc la 20 septembrie 2022, la Bruxelles, discutându-se teme precum dialogul anual privind statul de drept, Conferinţa privind viitorul Europei, relaţiile dintre UE şi Regatul Unit, programarea legislativă, priorităţile preşedinţiei cehe, acordarea unei asistenţe Ucrainei în valoare de 5 miliarde euro, conform site-ului https://www.consilium.europa.eu/.

***

Consiliul Afaceri Generale (CAG) este una dintre cele zece formaţiuni ale Consiliului UE, care pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte rezultatele acestora, dar, în acelaşi timp, este responsabil şi de o serie de domenii de politică transsectorială. Politicile transsectoriale de care se ocupă CAG sunt extinderea UE şi negocierile de aderare, adoptarea cadrului financiar multianual (planul bugetar pe şapte ani al UE), politica de coeziune, organizarea instituţională a UE. CAG se ocupă, de asemenea, de orice alt dosar pe care i-l încredinţează Consiliul European. Consiliul Afaceri Generale este alcătuit, în principal, din miniştrii afacerilor europene ai tuturor statelor membre ale UE. La reuniuni este reprezentată şi CE prin comisarul care răspunde de relaţiile interinstituţionale, în funcţie de subiectul dezbătut. Consiliul UE exercită, împreună cu PE, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, potrivit art. 16 din Tratatul Uniunii Europene, vizitat pe site-ul https://eur-lex.europa.eu/.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News