ADMITERE 2022 la programele universitare de MASTERAT!

Advertorial
Marti, 19 Iulie 2022, ora 19:19 11639 citiri
FOTO: ase.ro

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, scoate la concurs peste 3800 de locuri la programele universitare de Masterat, aproape jumătate finanțate de la bugetul de stat.

Înscrierile încep vineri, 22 iulie și se încheie marți, 26 iulie la ora 12:00. Candidații vor încarca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro.

ASE organizează pentru anul universitar 2022-2023 trei tipuri de programe de studii universitare de masterat: de cercetare, profesionale și masterat didactic în economie, oferind 72 de programe universitare în limbile română, engleză, franceză sau germană la cele 13 facultăți ale ASE: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Bucharest Business School; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

  • rezultatele obținute la proba de specialitate - 40% (proba de specialitate constă într-un test grilă, iar pentru anumite programe și pentru programul ”Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică” proba se desfășoară sub forma de interviu de specialitate);
  • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență - 60%.

Pentru programele cu predare în limbi străine se susține o probă de competență lingvistică tip interviu, notată cu calificativul admis/respins. Fac excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele recunoscute de ASE, sau cei care au absolvit programe de licență organizate în limba străină a programului de masterat pentru care candidează.

Taxa de înscriere este 250 lei pentru candidații proveniți din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și pentru cei care au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere pe termen lung în România. Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, taxa de înscriere este 400 Euro. În această taxă de înscriere sunt incluse toate opțiunile aferente unui domeniu (facultate). Taxa de înscriere se plătește preferabil pe platforma admitere.ase.ro.

Taxa de școlarizare la programele universitare de masterat este de 5.000 de lei/an pentru studenții din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană și pentru studenții care au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere pe termen lung în România.

Pentru întrebări și informații detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Masterat 2022, Facebook, Instagram, adresa de e-mail: consiliere@ase.ro și numărul de telefon 021 319 19 00 interior 561/574.

"Dragi candidați, vă invit, cu drag, să vă alăturați comunității de peste 23 000 de studenți ai Academiei de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolvent al acestei universități. Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Statutul de absolvent al ASE asigură o foarte bună inserție pe piața muncii, o viață profesională de succes și o carieră frumoasă, pe care v-o doresc din plin! Succes, dragi candidați!" - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional în topuri de prestigiu, care își continuă trendul ascendent în prestigiosul clasament Times Higher Education University Impact Rankings 2022, ocupând locul 301-400 la nivel mondial și locul I în România.

ASE este cea mai bună universitate din România în domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2022.

Angajatorii apreciază foarte bine diploma de absolvent al ASE, care constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. ASE este universitatea unde 86% dintre absolvenți își găsesc de lucru în domeniul studiat în primele 6 luni de la terminarea facultății - o confirmă și influentul QS World University Rankings. Depinde de absolvenții ASE să aibă un viitor sigur și bine plătit, toate condițiile sunt create.

ASE are programe universitare adaptate noilor provocări din mediul de afaceri. Companiile partenere ale ASE oferă stagii studenţilor, iar manageri de top vin și prezintă studii de caz din practica cotidiană în cadrul cursurilor din ASE, fiecare facultate desfășurând un dialog permanent cu marile companii, pentru a fi mereu la curent cu cerințele și dinamica de pe piaţa muncii.

Cu o tradiție centenară și peste 310 000 de absolvenți, Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață.

Alege un Lider și vei deveni un Lider! #alegeASE.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News