Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesionala

Joi, 24 Iunie 2021, ora 18:512684 citiri
Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesionala

Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesionala cursuri de calificare profesionala "tapiter" - nivel 2 (cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesionala) in cadrul proiectului " Invatare continua, o decizie buna pentru cariera!"


ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul in Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, judet Maramures, va invita sa participati la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de servicii de formare profesionala - Cursuri de calificare profesionala "Tapiter" - nivel 2 (COD CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesionala) in conformitate cu cerintele incluse in documentatia de achizitie, in cadrul proiectului cu titlul "Invatare continua, o decizie buna pentru cariera! " POCU/726/6/12/135494.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva in conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 "Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii - Regiuni mai putin dezvoltate", Axa Prioritara nr. 6 - Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12 - Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Denumire contract:
contract de servicii de formare profesionala - cursuri de calificare profesionala nivel 2 "Tapiter".
Tip contract: de servicii
Obiectul contractului: prestarea de servicii de formare profesionala - servicii de calificare profesionala in domeniul "Tapiter" - nivel 2, in regiunea NV, in cadrul proiectului mai sus mentionat, pentru maxim 422 participanti certificati la finalul cursurilor de calificare profesionala, de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Specificatii: Cursurile de calificare profesionala "Tapiter" - nivel 2 cu durata de 360 ore (120 ore de teorie, 240 ore de practica), se vor desfasura pe baza de comanda demarare serie curs, astfel: maxim 28 participanti in grupa de curs, estimam 17 serii de curs, circa 3 luni de derulare a unei serii de curs.

Toate specificatiile tehnice sunt mentionate in Documentatia de achizitie nr. 2262 din data de 10.06.2021.
Durata contract: de la semnarea contractului pana la data de 28.02.2023 (pe toata perioada de implementare a proiectului "Invatare continua, o decizie buna pentru cariera! ", POCU/726/6/12/135494).
Divizare pe loturi: Nu.
Oferte partiale sau alternative: Nu.

Valoarea estimata totala: 558.728 lei fara TVA.
Suma alocata pentru serviciile de calificare este de 1.324 lei/cursant certificat fara TVA.
Pretul unitar este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de valabilitate a ofertei si a contractului de servicii. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: numar efectiv de participanti/cursanti certificati.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.
Locul de prestare al serviciilor: Regiunea NV, judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor.

Modul de obtinere a documentatiei de achizitie: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro
Toate informatiile privind procedura de achizitie sunt prezentate in Documentatia de achizitie nr. 2262 din data de 10.06.2021 publicata pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunturi.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 12:00.
Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la: sediul Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Presedinte
Salajeanu Florian Valeriu