ANUNT Pentru atribuirea contractului de servicii organizare evenimente Cod CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Comunicat de presa
Miercuri, 07 Noiembrie 2018, ora 15:15 16284 citiri

ANUNT Pentru atribuirea contractului de servicii organizare evenimente Cod CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul in Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, judet Maramures, va invita sa participati la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de servicii organizare evenimente in conformitate cu cerintele incluse in documentatia de atribuire, pentru proiectul "Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact", Cod SIPOCA 291, Cod Mysmis2014 112241.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva conform Ordin MEF. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: Proiectul este finantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritara 1: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri, in concordanta cu SCAP.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Denumire contract: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - Achizitie servicii de organizare evenimente.

Tip contract: de servicii.

Obiectul contractului: achizitia de "servicii organizare evenimente: servicii cazare, masa, chirie sala conferinta, servicii organizare evenimente pentru activitati transnationale, organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obtinute (conferinta) la finalizarea proiectului".

Durata contract: de la semnarea contractului pana la 19.12.2019.

Divizare pe loturi: Nu.

Oferte partiale sau alternative: Nu.

Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au dreptul:

a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune;

b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte;

c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca asociat in cadrul unei alte oferte.

Valoarea estimata totala: 69.834,34 lei fara TVA.

Principalul loc de prestare al serviciilor: conform specificatiilor din caietul de sarcini, respectiv: Bucuresti, Baia Mare, Suior judetul Maramures, doua tari membre UE: Franta si Anglia.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, jud. Maramures. Totodata, documentatia de atribuire este publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Data limita de depunere a ofertelor: 20.11.2018 ora 12:00.

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, jud. Maramures.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.

Contact: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC

Prin presedinte

Salajeanu Florian Valeriu

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Scrie pe Ziare.Com