ANALIZA Dintr-un miliard de lei cheltuit pe asistenta medicala in starea de urgenta, un sfert din bani s-au dus pe sporuri si stimulente. Unele spitale si-au majorat ilegal suplimentele salariale

Marti, 18 August 2020, ora 17:45 15772 citiri
Foto: Pixabay.com

Pe perioada starii de urgenta statul a cheltuit aproape un miliard de lei pentru achizitii de medicamente, de echipamente si dispozitive medicale, materiale sanitare, pe transport persoane si bunuri dar si pentru drepturi salariale specifice acestei perioada, potrivit raportului Curtii de Conturi.

Daca ne uitam mai in detaliu la aceste cifre vom vedea ca peste un sfert din banii cheltuiti s-au dus pe drepturi salariale specifice acestei perioade. Mai precis, din cele 982 de milioane de lei cheltuite in starea de urgenta pe cele mentionate mai sus, aproape 263 de milioane s-au dus pe "drepturi salariale specifice acestei perioade".

Trecand peste sumele care s-au dat pentru drepturile salariale, unele spitale si-au acordat sporuri mult mai mari decat cele acceptate legal, altele au acordat sporuri mai multor categorii decat era legal si-au si-a dat bani pentru mai multe zilel libere decat aveau dreptul.

Ce inseamna fraza de mai sus? Se refera la ore suplimentare, stimulente si sporuri.

"Ca urmare a analizei cheltuielilor in domeniul asistentei medicale, s-a constatat faptul ca nivelul cheltuielilor angajate a fost de 982.144.000 lei, din care: 25.182.000 lei pentru achizitii de medicamente, 354.310.000 lei pentru achizitii de echipamente/dispozitive medicale, 244.186.000 lei pentru achizitii de materiale sanitare, 262.826.000 lei - cheltuieli determinate de acordarea unor drepturi salariale specifice pe perioada starii de urgenta (ore suplimentare, sporuri, stimulente, etc.) si 95.640.000 lei alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de transport persoane si bunuri)", se arata in raportul Curtii de Conturi.

Analizand structura angajamentelor legale aferente cheltuielilor in domeniul asistentei medicale, rezulta ca la nivelul entitatilor verificate cele mai semnificative sunt cheltuielile pentru achizitii de echipamente/dispozitive medicale (36%), cheltuielile determinate de acordarea unor drepturi salariale specifice pe perioada starii de urgenta (27%), urmate de cheltuielile pentru achizitii de materiale sanitare (25%).

Sute de milioane de lei pentru sporuri si stimulente

"Cheltuielile determinate de acordarea unor drepturi salariale suplimentare, specifice pe perioada starii de urgenta, la nivelul entitatilor verificate, se ridica la suma de 262.826.000 lei, din care au fost platite 175.776.000 lei, reprezentand 66,9% din drepturile aprobate. Peste 80,3% din aceste cheltuieli, reprezentand drepturi salariale suplimentare, au fost finantate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS)", se mai arata in raport.

Unde s-au dus cele aproape 263 de milioane de lei:

a. majorarea drepturilor salariale conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

b. stimulentul de risc, potrivit art. 8 alin. (1) din OUG nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19;

c. acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase, potrivit lit. A, pct.9 din anexa II la Regulament-cadru aprobat prin HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru familia ocupationala de functii bugetare - Sanatate si asistenta sociala;

d. drepturi salariale aferente personalului angajat suplimentar, personalului detasat/delegat, personalului angajat/detasat doar pentru efectuarea garzilor, angajat fara concurs pentru intarirea capacitatii administrative a sistemului sanitar;

e. drepturi salariale, reprezentand spor pentru munca efectuata in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale.

Bucuresti a avut doua treimi dintre aceste cheltuieli

Capitala a inregistrat cheltuieli de 178,5 milioane lei, din cele aproape 263 de milioane. Din suma respectiva 16 milioane de lei au mers catre ore suplimentare, stimulente si sporuri, in timp ce grosul banilor, 92,45 milioane s-au dus pentru achizitii de echipamente si dispozitive medicale. De asemenea, doar jumatate de milion de lei s-a consumat pe medicamente.

In schimb, la Cluj, jumatate din suma cheltuita in starea de urgenta a mers catre drepturi salariale. Mai precis, din cele aproape 43,4 milioane de lei cheltuite in total, 21 de milioane s-au cheltuit pe sporuri si alte drepturi salariale. 2,23 milioane au mers catre medicamente, 9 milioane, catre achizitii de materiale sanitare si alte catre echipamente si dispozitive medicale.

Unele spitale "si-au luat" drepturi salariale cu de la sine putere

Acordarea stimulentului de risc

Potrivit art. 8, alin. 1 din OUG nr. 43/6.04.2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, s-a aprobat acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna pentru anumite categorii de personal, respectiv medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, decontarea sumelor urmand a se realiza din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman".

Ulterior, prin Legea nr. 82/17.06.2020 privind aprobarea OUG nr. 43/2020, au fost aduse completari, atat cu privire la categoriile de personal beneficiare ale stimulentului de risc, cat si la modalitatea de acordare, respective personalului care a activat in timpul starii de urgenta si care a avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, inclusiv personalului din domeniul asistentei sociale si comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct in sprijinirea si/sau ingrijirea persoanelor in varsta, a copiilor, a persoanelor cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile. Prin aceeasi lege s-a aprobat ca stimulentul de risc prevazut de ordonanta de urgenta sa se acorde pentru toata perioada starii de urgenta.

"In cadrul misiunilor de control au fost identificate situatii in care a fost acordat stimulentul de risc si altor categorii de personal decat cel mentionat initial prin OUG nr. 43/6.04.2020, insa constatarile vor fi analizate in procesul de valorificare a actelor de control raportat si la modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 82/2020, respectiv Spitalul Municipal Turda - 152.000 lei; Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu - 142,500 lei; Spitalul Municipal Vulcan - 65.000 lei; Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea - 60.000 lei", se arata in raportul Curtii de Conturi.

Sporurile acordate pentru conditii deosebite de munca

Si pe acest segment, cei de la Curtea de Conturi au gasit mai multe nereguli:

- la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, sporul pentru conditii deosebit de periculoase de munca a fost acordat in procent de 85%, cu toate ca, potrivit deciziei date in acest sens de managerul spitalului, acest spor trebuia acordat in procent de numai 55% din salariul de baza, drepturile salariale achitate fiind mai mari decat cele legal cuvenite;

- la Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase s-a realizat fara a exista nominalizari explicite ale persoanelor implicate efectiv in aplicarea masurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave, precum si acordarea acestui spor, fara a se tine cont de timpul efectiv lucrat la locurile de munca prevazute in regulamentul-cadru;

- la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, prin hotararea comitetului director s-a acordat un spor de 75% din salariul de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care participa efectiv la aplicarea masurilor de limitare a raspandirii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, respectiv personalul care isi desfasoara activitatea in sectiile si compartimentele la care se interneaza pacienti suspecti sau infectati cu COVID-19. Acest lucru a determinat depasirea procentului de sporuri limitat la 30% din suma salariilor de baza, respectiv s-a inregistrat un procent de 36%;

- la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc, pentru luna aprilie 2020, prin decizia directorului s-a dispus majorarea sporului acordat pentru conditii de munca unui numar de 527 de angajati in cadrul structurii functionale a entitatii, motivand aceasta decizie prin modificarea conditiilor de munca si in functie de gradul de implicare a personalului in combaterea pandemiei, fara sa faca dovada modificarii conditiilor de munca, in baza unor noi buletine de expertiza.

Drepturi salariale pentru zilele libere

In conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Aceasta majorare se acorda corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada starii de urgenta, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1 si art.

3^1 din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul actiunilor efectuate, au fost identificate deficiente si iregularitati constand in:

- stabilirea eronata a numarului zilelor lucratoare pentru care trebuia stabilita indemnizatia, in functie de data depunerii, la angajator, a cererilor de solicitare a zilelor libere de catre unul dintre parinti, fapt ce a determinat efectuarea de plati nejustificate la unele unitati sanitare (Spitalul Judetean de Urgenta Braila - 90.470 lei; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - 11.000 lei);

- majorarea s-a calculat fara a avea in vedere nivelul maxim de 75% din castigul salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea - 12.300 lei);

- acordarea majorarilor ca urmare a declararii de catre persoanele beneficiare a unor date inexact (DGASPC Neamt - 11.600 lei; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - 19.200 lei; Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - 24.500 lei)

Drepturile salariale aferente personalului detasat/delegat

Ca urmare verificarii modului de stabilire si acordare a drepturilor salariale, s-a constatat ca plata drepturilor salariale pentru personalul medical detasat in perioada starii de urgenta s-a efectuat, de catre entitatea de unde a fost detasat, cu nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta.

Potrivit acestuia, personalul medical si auxiliar detasat din unitatile sanitare publice pe perioada starii de urgenta, in baza Ordinului comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.534 din 28 martie 2020, este pontat si platit de unitatea sanitara la care a fost detasata, cum este cazul Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi - 63.700 lei; Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoara Reghin - 10.700 lei.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News