Cetățenii UE cred că politicienii au uitat de conceptele de bază ale democrației. Ce s-a discutat la noul panel privind democrația, statul de drept și securitatea

Sambata, 13 Noiembrie 2021, ora 12:28 1753 citiri
Democrația UE se confruntă cu provocări majore FOTO pixabay.com

O nouă serie de dezbateri din cadrul celei de-a doua sesiuni a panelurilor „Cetățeni europeni despre viitorul Europei“ are loc zilele acestea în mediul online. După prima serie care a avut loc la Parlamentul European, din Strasbourg, în septembrie și octombrie, dezbaterile cetățenilor europeni continuă prin prezentarea priorităților și recomandărilor lor.

De data aceasta, temele abordate de cetățenii UE sunt democrație europeană/Valori și drepturi, statul de drept, securitate.

Grupul de dezbatere „Democrația europeană, valori și drepturi, statul de drept, securitate” discută subiecte legate de democrație, cum ar fi alegerile, participarea în afara perioadelor electorale, distanța percepută între cetățeni și reprezentanții lor aleși, libertatea mass-mediei și dezinformarea. Grupul de dezbatere abordează, de asemenea, aspecte legate de drepturile și valorile fundamentale, statul de drept și combaterea tuturor formelor de discriminare. În același timp, grupul de dezbatere abordează aspecte legate de securitatea internă a UE, cum ar fi protecția europenilor împotriva actelor de terorism și a altor infracțiuni.

Democrația din UE se confruntă cu provocări majore, de la intensificarea extremismului și ingerințe electorale, până la răspândirea de informații manipulatoare și amenințări la adresa jurnaliștilor.

Cetățenii UE consideră că politicienii, în general, au uitat de conceptele de bază ale democrației. Aceștia au dat exemplul Greciei Antice, unde era un privilegiu să-i reprezinți pe alții, nu un mijloc prin care să-ți promovezi interesele personale și cariera. Mai mult, cetățenii cred că politicienii de la nivel național sunt reticenți la propunerilor și nu fac nimic concret ca să le asculte doleanțele.

Fondurile structurale ale UE ar trebui folosite pentru finanțarea societății civile și consolidarea capacităților și a infrastructurii administrative pentru implicarea civică și participarea politică, cred cetățenii blocului comunitar. Fondurile UE ar trebui utilizate pentru a promova accesul la participarea democratică și pentru a spori încrederea în democrație.

Cetățenii consideră că UE ar trebui să intervină pentru a apăra integritatea alegerilor, libertatea și pluralismul mass-mediei și combaterea dezinformării. Și aceștia solicită creșterea transparenței conținutului politic cu țintă specific, sporirea siguranței jurnaliștilor, îmbunătățirea capacității UE și a statelor membre de a combate dezinformarea și crearea condițiilor pentru ca cetățenii să ia decizii în cunoștință de cauză, în special prin educație și prin creșterea nivelului de alfabetizare mediatică.

Uniunea Europeană a definit măsuri concrete pentru consolidarea capacității de a promova și de a asigura respectarea statului de drept și a adoptat un nou „cadru privind statul de drept”.

UE lucrează la combaterea inegalităților în Uniune, de exemplu prin Strategia europeană privind egalitatea de gen, Planul de combatere a rasismului sau prin Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ. Aceste acțiuni se bazează pe drepturile în materie de combatere a discriminării stabilite în Carta drepturilor fundamentale, care interzic orice discriminare bazată pe rasă, gen, religie, orientare sexuală, handicap, ori pe originea etnică sau socială. Acestea sunt subiecte de mare interes pentru europeni și sunt dezbătute pe larg în platforma online a cetățenilor UE.

Noua Strategie a UE privind o uniune a securității oferă instrumentele și măsurile care permit garantarea securității în viața reală și în mediul digital. Cele 4 priorități strategice, pe care le-au adus în discuție și cetățenii europeni sunt: un mediu de securitate adaptat exigențelor viitorului, combaterea amenințărilor aflate în continuă evoluție, protejarea europenilor împotriva terorismului și a criminalității organizate și un ecosistem solid în materie de securitate.

Duminică, 14 noiembrie, panelul privind viitorul Europei va continua și cetățenii UE vor dezbate pe larg subiectele precum demcorația, statul de drept și securitatea.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Comentarii