Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat

Sambata, 31 Iulie 2021, ora 21:011783 citiri
Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat
Schema de ajutor de stat pentru HoReCa/Foto: Pixabay.com

Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat cu un buget de 500 de milioane de euro potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).

"Ministerul a publicat azi Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19", a anuntat miercuri institutia.

Potrivit documentului, bugetul Schemei este estimat la 500 de milioane de euro, echivalent in lei. Sumele aferente Schemei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din fonduri externe.

Totodata, Schema se deruleaza pana la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2022, in limita creditului bugetar.

"Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 73.211 de beneficiari. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate", se precizeaza in document.

Potrivit sursei citate, obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta acordarea de sprijin financiar din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID 19.

Potrivit documentului, Schema este implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

"Prin prezenta Schema sunt acordate granturi in cuantum de 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN prevazute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate", se mai precizeaza in document.

Totodata, valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta Schema este echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica (legata). "Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe", se mai spune in document.

Potrivit proiectului, daca un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare, suma maxima pe care o poate primi in cadrul Schemei nu poate depasi 800.000 euro/intreprindere unica, "In cazul in care valoarea insumata a cererilor de finantare depuse de beneficiari apartinand aceleiasi intreprinderi unice depaseste 800.000 euro, ajutorul de stat se acorda proportional, prin raportarea sumei aprobate fiecarui aplicant la suma totala cererilor aprobate la nivelul intreprinderii unice", se mai precizeaza in document.

Pe de alta parte, daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate.

"MEAT va acorda un ajutor de stat dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe proprie raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei Scheme nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul de 1.800.000 euro, echivalentul in lei", se mai arata in document.

Potrivit sursei citate, reprezentantii MEAT au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatii si cheltuielilor facute de beneficiarul ajutorului de stat. Astfel, beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului MEAT privind ajutorul de stat acordat prin proiect. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie, inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate si ghizii de turism atestati, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme. Totodata, beneficiarul mai poate fi intreprindere autonoma, intreprindere partenera sau intreprindere legata.

Prin completarea formularului de inscriere beneficiarii isi vor lua angajamentul de plata a datoriilor restante catre bugetul central, angajamentul privind mentinerea activitatii pentru 12 luni, respectiv 24 luni in cazul in care valoarea grantului este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, isi vor asuma pe proprie raspundere ca intreprinderea nu era in dificultate la 31 decembrie 2019, ca nu este in insolventa si ca nu are decizie de recuperare emisa de Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei.