Economia socială în Uniunea Europeană

Marti, 12 Octombrie 2021, ora 15:412058 citiri
Economia socială în Uniunea Europeană
Economia sociala FOTO: freepik.com

Domeniul Economiei sociale include cooperative, societăți mutuale, organizații non-profit, asociații, fundații și întreprinderi sociale.

În cadrul economiei sociale se desfășoară o multitudine de activități comerciale, oferind o gamă largă de produse și servicii pe piața unică europeană și generând milioane de locuri de muncă. O componentă importantă a economiei și întreprinderilor sociale o reprezintă inovarea socială. Economia socială este un motor al inovației, al economiei și al progresului social.

În Europa 2,8 milioane de întreprinderi își desfășoară activitatea în domeniul economiei sociale, reprezentând 10% din totalul întreprinderilor din Uniunea Europeană. Peste 13,6 milioane de oameni, aproximativ 6,3% din angajații UE, lucrează în întreprinderi din economia socială, reprezintând 8% din PIB. Aceste întreprinderi și organizații au diferite forme juridice și diverse domenii de activitate, de la agricultură și domeniul bancar la asigurarea de locuri de muncă și unități protejate. În funcție de dimensiune, entitățile din economia socială sunt în marea lor majoritate microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

Pe lângă angajații din domeniu, aproximativ 160 de milioane de oameni din Europa sunt membri ai întreprinderilor din economia socială (cooperative cu amănuntul, cooperative bancare, cooperative agricole și societățile mutuale care oferă servicii complementare regimurilor de securitate socială).

Cifrele de mai sus arată, așadar, importanța domeniului de economie socială, precum și tendința de dezvoltare a acestuia. Entitățile din economia socială contribuie la ocuparea forței de muncă, la coeziunea socială, la dezvoltarea regională și rurală, la protecția mediului, la protecția consumatorilor, la agricultură, la dezvoltarea țărilor UE, precum și la politicile de securitate socială ale Uniunii Europene.

Deși domeniul economiei sociale s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe provocări, reprezentanții Uniunii Europene lucrează activ pentru a sprijini economia socială, întreprinderi sociale și antreprenoriatul social. Printre provocările întâlnite se numără: accesul la finanțare, medii de reglementare diferite în țările UE, grad scăzut de recunoaștere, precum și lipsa abilităților antreprenoriale. Uniunea Europeană s-a preocupat constant pentru a depăși aceste provocări. Comisia Europeană a recomandat țărilor UE să acorde prioritate activităților întreprinderilor sociale în programele operaționale naționale pentru perioada 2014-2020, iar în prezent urmează a fi lansat Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială, care prevede măsuri ce promovează domeniul. Entitățile din economia socială pot beneficia de fonduri europene și fonduri structurale. Concomitent Comisia Europeană a finanțat proiecte de revizuire a legislației și a desfășurat evenimente de sensibilizare, schimburi de bune practici, precum și proiecte de colectare a datelor statistice din domeniu.

În ceea ce privește lipsa de uniformitate a legislației la nivelul statelor membre UE și obstacolele întâlnite în desfășurarea activității pentru unele forme juridice ale întreprinderilor din economia socială, Comisia Europeană a studiat modul în care se poate îmbunătăți situația în ceea ce privește statutul juridic, achizițiile publice, precum și ajutoarele de stat.

De asemenea, în cadrul programului Erasmus pentru tinerii antreprenori sunt eligibili atât managerii întreprinderilor sociale, cât și antreprenorii începători, astfel încât lipsa abilităților antreprenoriale să nu mai constituie un obstacol.

De-a lungul timpului Comisia Europeană a luat mai multe măsuri pentru oferirea de sprijin sectorului social. Pentru a promova o economie socială de piață competitivă Comisia Europeană a vizat în ultimii ani condiții de concurență echitabile, în care întreprinderile din economia socială să poată concura în mod eficient și echitabil, fără discriminări de reglementare și luând în considerare nevoile lor specifice.

Pentru creșterea vizibilității și a sensibilizării cu privire la economia socială, la nivel regional și local, a fost lansată în 2018 acțiunea Regiuni Europene Pilot ale Economiei Sociale - ESER. ESER a sprijinit autoritățile regionale care au organizat evenimente de sensibilizare, încurajând construirea de rețele active între autoritățile publice regionale/locale, IMM-uri, întreprinderi sociale s.a.m.d. În perioada 2018-2020, ESER a generat peste 100 de noi parteneriate regionale și locale.

Comisia Europeană a anunțat că până la sfârșitul acestui an urmează să fie lansat Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială. Acesta prevede obiectivele și măsurile care vor fi implementate pentru sprijinirea, dezvoltarea și modernizarea domeniului economiei sociale în perioada 2021-2026. Printre obiectivele incluse în plan se numără: creșterea vizibilității întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale; sprijinirea și obținerea de inovații sociale și tehnologice; îmbunătățirea accesului organizațiilor sociale la finanțarea oferită de UE; eliminarea obstacolelor legale care împiedică întreprinderile și organizațiile sociale să opereze pe piața unică la fel ca alte tipuri de companii; promovarea economiei sociale ca motor al progresului economic și social de către autoritățile publice din UE și din țările vecine.