Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Propunerile cetățenilor pentru o societate digitală sigură și de încredere – protecția datelor

Vineri, 06 Mai 2022, ora 02:54 1274 citiri

Cetățenii prezenși al dezbaterile Conferinței privind viitoroul Europei au cerut promovarea suveranității datelor pentru persoanele fizice, o mai bună conștientizare și implementarea și aplicarea mai eficiente ale normelor existente de protecție a datelor (RGPD) pentru a întări controlul personal asupra datelor proprii și pentru a limita utilizarea abuzivă a datelor. Pentru aceasta reprezentanții statelor membre au propus:

1. O mai bună explicare a normelor de protecție a datelor (RGPD), creșterea transparenței și

îmbunătățirea comunicării prin crearea de orientări privind textele referitoare la consimțământul în cunoștință de cauză care utilizează un limbaj simplu și clar, ușor de înțeles de către toți, inclusiv mai multe modalități vizuale de acordare a consimțământului pentru utilizarea datelor, însoțite de o campanie de informare și asigurarea competențelor necesare pentru persoanele care prelucrează datele și acordă asistență persoanelor care au nevoie de aceasta;

2. Garantarea aplicării interdicției existente privind consimțământul implicit pentru reutilizarea sau revânzarea datelor;

3. Asigurarea faptului că cererile utilizatorilor de ștergere permanentă a datelor sunt soluționate într-un termen stabilit;

4. Furnizarea către utilizatori a unor informații clare și cât mai succinte cu privire la modul în care vor fi utilizate datele și de către cine;

5. Asigurarea respectării de către companiile din afara Europei a normelor europene de protecție a datelor;

6. Încurajarea unui sistem de certificare la nivelul UE, care să reflecte conformitatea cu RGPD într-un mod accesibil, clar și simplu, vizibil pe site-uri și platforme, și care să fie emisă de un organism independent de certificare de la nivel european. Aceasta nu ar trebui să creeze sarcini disproporționate pentru întreprinderile mici și mijlocii;

7. Asigurarea faptului că cetățenii sunt ajutați în mod eficient și rapid atunci când au dificultăți în a se opune prelucrării datelor lor sau în revocarea consimțământului. În acest scop, comportamentul intruziv trebuie să fie mai bine definit, iar la nivel european ar trebui elaborate orientări și mecanisme care să permită cetățenilor să se opună prelucrării datelor lor și să obțină ștergerea datelor, precum și să identifice și să sancționeze autorii fraudelor;

8. Prevederea de sancțiuni, inclusiv o amendă proporțională cu cifra de afaceri a întreprinderilor și limitarea operațiunilor companiilor, cum ar fi impunerea unor interdicții temporare sau definitive privind prelucrarea nedorită a datelor, asigurând faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și agențiile naționale le aplică.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Comentarii
MacGigi
rank 5
N'ar fi rau sa ca educati citind acest articol.