Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în UE

Vineri, 06 Mai 2022, ora 17:29 1143 citiri
Consiliul European/ FOTO Consiliul European

Pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în UE pentru a asigura capacitatea UE de a acționa, ținând seama în același timp de interesele tuturor statelor membre și garantând un proces transparent și ușor de înțeles pentru cetățeni, reprezentanții statelor membre prezenți la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au propus:

1. Reevaluarea regulilor în ceea ce privește luarea deciziilor și votul în instituțiile UE, cu accent pe chestiunea votului în unanimitate, care face foarte dificilă ajungerea la un acord, asigurând, în același timp, un calcul corect al „ponderilor” voturilor, astfel încât interesele țărilor mici să fie protejate;

• Toate chestiunile decise în unanimitate ar trebui să fie decise cu majoritate calificată.

Singurele excepții ar trebui să fie admiterea de noi membri în UE și modificarea principiilor

fundamentale ale Uniunii, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE și în Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene.

2. Asigurarea transparenței procesului decizional prin faptul că observatorii independenți din rândul cetățenilor au permisiunea de a urmări îndeaproape procesul decizional, garantând dreptul de acces la documente și dezvoltând, pe această bază, legături mai puternice și un dialog consolidat între cetățeni și instituțiile UE;

• UE trebuie să îmbunătățească transparența procesului său decizional și a instituțiilor sale. De exemplu, ar trebui ca reuniunile Consiliului și ale Parlamentului European, inclusiv voturile din cadrul acestora, să fie difuzate online în aceeași măsură. Acest lucru le-ar permite cetățenilor interesați să urmărească procesul de elaborare a politicilor UE și să tragă la răspundere politicienii și decidenții politici; dreptul de anchetă al Parlamentului European ar trebui consolidat;

• Procesul decizional al UE ar trebui dezvoltat în continuare, astfel încât să se asigure o implicare mai mare a reprezentanților naționali, regionali și locali, a partenerilor sociali și a societății civile organizate. Cooperarea și dialogul interparlamentar ar trebui consolidate. De asemenea, parlamentele naționale ar trebui să fie mai strâns implicate în procedura legislativă de către Parlamentul European, de exemplu prin participarea la audieri. În plus, o mai bună implicare a nivelului subnațional și a Comitetului Regiunilor ajută la o mai bună luare în considerare a experiențelor dobândite cu punerea în aplicare a dreptului UE.

3. Examinarea posibilității de modificare a denumirilor instituțiilor UE, pentru a clarifica, din perspectiva cetățenilor, funcțiile și rolul lor specific în procesul decizional al UE;

• Procesul decizional al UE ar trebui să se bazeze pe o structură mai clară și mai ușor de înțeles, similară sistemelor naționale, reflectând în mod explicit împărțirea competențelor între instituțiile europene și statele membre;

• De pildă, Consiliul Uniunii Europene ar putea fi denumit Senatul Uniunii Europene. Comisia

Europeană ar putea fi denumită Comisia Executivă a Uniunii Europene.

4. Îmbunătățirea capacităților Uniunii Europene de obținere a rezultatelor în domeniile-cheie;

5. Asigurarea mecanismelor și proceselor adecvate de dialog civil și social în fiecare etapă a procesului decizional al UE, de la evaluarea impactului la elaborarea și implementarea politicilor;

6. Reformarea modului în care funcționează Uniunea Europeană printr-o mai bună implicare a

partenerilor sociali și a societății civile organizate. Consolidarea structurilor existente pentru a reflecta mai bine nevoile și așteptările cetățenilor UE în procesul decizional, având în vedere importanța acestora în viața democratică europeană. În acest cadru, consolidarea rolului instituțional al CESE și abilitarea acestuia ca facilitator și garant al activităților de democrație participativă, cum ar fi dialogul structurat cu organizațiile societății civile și grupurile de cetățeni. O societate civilă dinamică este esențială pentru viața democratică a Uniunii Europene;

7. Redeschiderea discuției cu privire la constituție, dacă este cazul, pentru a favoriza o aliniere mai fidelă la valorile noastre. O constituție poate asigura o mai mare precizie, ar facilita implicarea cetățenilor și ar favoriza ajungerea la un acord cu privire la procesul decizional;

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News