Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei : Probleme specifice tinerilor europeni

Duminica, 08 Mai 2022, ora 15:43 1189 citiri

Cetățenii europeni prezenți la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au sugerat ca UE și statele sale membre trebuie să se axeze pe nevoile specifice ale tinerilor în toate politicile relevante, inclusiv politica regională a Uniunii Europene, în scopul de a le oferi cele mai bune condiții posibile pentru a studia și a lucra și pentru a începe o viață independentă, implicându-i totodată în viața democratică și în procesele decizionale, inclusiv la nivel european. Organizațiile de tineret joacă un rol esențial. Pentru atingerea acestui obiectiv, reprezentanții statelor member au propus:

1. Să li se ofere tinerilor mai multe posibilități și să se sprijine programele existente de participare și reprezentare în procesele democratice și decizionale la toate nivelurile, inclusiv prin organizarea în școli a unor grupuri de dezbatere și pentru copii (de exemplu, copiii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani). Reprezentanții europeni s-ar putea întâlni cu elevii în școlile unde studiază aceștia pentru a consolida apropierea de Europa și înțelegerea ei de către cetățeni de la o vârstă fragedă. Pentru a asigura că toate procesele de elaborare a politicilor la nivelul UE sunt privite dintr-o perspectivă a tinerilor, ar trebui elaborat un „test al tinerilor” la nivelul UE, astfel încât toate noile acte legislative și politici să facă obiectul unei evaluări a impactului axate pe tineret, inclusiv al unei consultări cu tinerii.

2. Votul la alegerile pentru Parlamentul European începând cu vârsta de 16 ani ar trebui discutat și luat în considerare, în paralel cu consolidarea educației civice și a educației despre UE. Partidele politice de la nivel național ar trebui să asigure că pe listele lor electorale pentru Parlamentul European sunt înscriși și candidați mai tineri.

3. Pentru a-i pregăti mai bine pe tineri pentru începerea vieții profesionale, să li se ofere elevilor de liceu (începând cu vârsta de 12 ani) posibilitatea de a beneficia de vizite de observare de înaltă calitate la organizații cu scop lucrativ și fără scop lucrativ, în strânsă cooperare între școli, administrațiile locale și organizațiile și întreprinderile în cauză. Aceste vizite ar trebui considerate ca făcând parte dintrun proces mai amplu de orientare profesională în domeniul educației formale, pentru a le permite tinerilor să aibă un prim contact cu mediul profesional, astfel încât să poată obține o orientare profesională și să ia în calcul posibilitatea de a deveni antreprenori.

4. O finanțare mai semnificativă din partea UE în cadrul NextGenerationEU ar trebui, de asemenea, să fie dedicată punerii în aplicare a Garanției europene pentru tineret consolidate, inclusiv un angajament sporit, o mai bună informare, îmbunătățirea calității ofertei, finanțare și acțiuni din partea tuturor statelor membre și a nivelurilor relevante ale autorităților implicate. Dată fiind expertiza organizațiilor de tineret în ceea ce privește nevoile tinerilor, guvernele naționale ar trebui să colaboreze îndeaproape cu aceste organizații pentru a asigura cea mai eficace punere în aplicare a garanției.

5. Să se asigure că stagiile și locurile de muncă ale tinerilor respectă standardele de calitate, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, punând capăt salariilor minime ale tinerilor și oricăror alte dispoziții discriminatorii din dreptul muncii specifice tinerilor, precum și interzicând prin intermediul unui instrument juridic stagiile neremunerate pe piața muncii și în afara educației formale.

6. Să se asigure un nivel de trai rezonabil pentru tineri, inclusiv accesul la protecție socială și la locuințe. Tinerii ar trebui să aibă acces la protecție socială, la fel ca alte grupe de vârstă. Ar trebui, de asemenea, facilitat accesul tinerilor la locuințe la prețuri accesibile, inclusiv prin finanțare din partea UE.

7. Sunt necesare politici specifice pentru a se evita un exod al creierelor din unele regiuni și țări din UE din cauza oportunităților insuficiente disponibile pentru tineri, făcând în același timp Europa mai atractivă pentru a preveni exodul talentelor și al forței de muncă europene către țări terțe, prevenind, astfel, afectarea coeziunii teritoriale, îndeosebi în ceea ce privește acele regiuni care suferă de o pierdere acută a tinerelor talente, inclusiv prin finanțare din partea UE.

8. În cazul unei crize grave (de exemplu, o criză sanitară, un război), ar trebui să fie gata planuri bine pregătite, cu scenarii detaliate, pentru a fi puse în aplicare într-un mod flexibil, astfel încât să fie redus la minimum impactul asupra tinerilor în ceea ce privește studiile, formarea profesională, tranziția către piața muncii și bunăstarea psihică.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News