Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Consolidarea rolului UE în domeniul migrației legale

Vineri, 06 Mai 2022, ora 19:29 1163 citiri

Pentru consolidarea rolului Uniunii Europene în domeniul migrației legale, participanții la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au propus:

1. Lansarea unei campanii de comunicare la nivel transeuropean pentru ca EURES (serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă), Portalul UE privind imigrația și instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților țărilor terțe să fie mai bine cunoscute de către cetățenii europeni și mai frecvent accesate și utilizate de întreprinderile din UE atunci când recrutează

2. Crearea unei entități europene pentru accesul migranților pe piața forței de muncă din UE sau, alternativ, extinderea competențelor Rețelei europene de cooperare a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES), de exemplu îmbunătățirea proiectelor Parteneriatului pentru talente (recomandarea 7 și dezbaterea grupului de lucru), cu posibilitatea corelării online a cererii și ofertei de competențe, în țara de plecare, pe baza unor criterii de evaluare UE ar trebui să încurajeze statele membre să simplifice procesul de primire și integrare a migranților legali și accesul acestora la piața muncii din UE printr-o mai bună interoperabilitate între diferitele administrații relevante

3. Îmbunătățirea funcționării și a punerii în aplicare a directivei privind „cartea albastră” pentru a atrage calificările relevante de care economia UE are nevoie, luând în considerare riscul exodului creierelor

4. Promovarea convergenței ascendente a condițiilor de muncă în mod armonios în întreaga Uniune pentru a combate inegalitățile în ceea ce privește condițiile de muncă și pentru a asigura o politică eficientă a UE în domeniul migrației forței de muncă și drepturile lucrătorilor. În acest context, consolidarea rolului sindicatelor la nivel național și transnațional

5. Intensificarea eforturilor de informare și educare a cetățenilor statelor membre cu privire la subiectele legate de migrație și integrare.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News