Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei : Cultură și schimburi

Duminica, 08 Mai 2022, ora 17:57 1217 citiri

Cetățenii europeni prezenți la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au propus, pentru a promova o cultură a schimburilor și a sprijini identitatea și diversitatea europeană în diferite domenii, statele membre, cu sprijinul Uniunii Europene, ar trebui:

1. Să promoveze schimburile europene în diferite domenii, atât în persoană, cât și virtual, inclusive schimburile educaționale, înfrățirile, călătoriile și mobilitatea profesională (inclusiv pentru cadre didactice și politicieni aleși la nivel local). Aceste schimburi ar trebui să fie accesibile tuturor cetățenilor din statele membre, indiferent de vârstă, de nivelul de educație, de mediul de proveniență și de mijloacele lor financiare.194 În acest scop general, UE ar trebui, printre altele, să consolideze programele de schimb și de mobilitate existente la nivelul UE, cum ar fi Corpul european de solidaritate, Erasmus+ și DiscoverEU, să asigure o participare mai largă și mai diversificată la aceste programe și să ia în considerare adăugarea unor elemente noi, cum ar fi un obiectiv suplimentar de serviciu civic promovat prin voluntariat (pentru Corpul european de solidaritate) și „legitimații culturale” (pentru DiscoverEU). Autoritățile locale și regionale, sub auspiciile Comitetului Regiunilor, joacă un rol esențial în această privință.

2. Să promoveze multilingvismul ca punte către alte culturi de la o vârstă fragedă. Limbile minoritare și limbile regionale necesită o protecție suplimentară, luând act de Convenția Consiliului Europei privind limbile minoritare și de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale. UE ar trebui să aibă în vedere înființarea unei instituții care să promoveze diversitatea lingvistică la nivel european. Începând cu școala primară, ar trebui să fie obligatoriu ca copiii să dobândească competențe într-o altă limbă activă a UE decât cea proprie, până la cel mai înalt nivel posibil. Pentru a facilita capacitatea cetățenilor europeni de a comunica cu grupuri mai largi de concetățeni europeni și ca factor de coeziune europeană, statele membre ar trebui să încurajeze învățarea limbii statelor membre ale UE din imediata vecinătate în zonele transfrontaliere și ajungerea la un nivel de limba engleză care poate fi certificat.

3. Să creeze oportunități pentru a afla despre alte culturi europene, a reuni oameni și a-i ajuta să-și construiască o identitate europeană comună, de pildă prin evenimente și reuniuni care implică toate grupurile-țintă și care au loc în diferite locații. Câteva exemple specifice includ organizarea Zilelor mondiale ale artei în cadrul unei expoziții europene care include evenimente educaționale sau transformarea Zilei Europei (9 mai) într-o sărbătoare publică europeană pentru toți cetățenii UE.

4. Să protejeze patrimoniul cultural și cultura europeană, inclusiv prin recunoașterea particularităților culturale și de producție locale și regionale, noi inițiative de protejare și celebrare a acestuia, mobilitate pentru promovarea schimburilor în materie de patrimoniu cultural și promovarea măsurilor existente, cum ar fi Europa creativă, noul Bauhaus european, programele de înfrățire a orașelor și capitalele europene ale culturii, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă.

5. Să ia măsuri pentru a asigura o protecție suficientă a profesioniștilor din domeniul cultural la nivelul UE, în special în orice criză viitoare, prin adoptarea unui statut juridic la nivel european.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News