Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Democrația și alegerile

Vineri, 06 Mai 2022, ora 16:30 994 citiri

Reprezentanții statelor member prezente la dezbaterile Conferinței privind viiotrul Europei au propus consolidarea democrației europene prin întărirea pilonilor pe care se sprijină aceasta, prin stimularea participării la alegerile pentru Parlamentul European, încurajarea dezbaterilor transnaționale pe teme europene și asigurarea unei legături puternice între cetățeni și reprezentanții lor aleși, în special prin următoarele mijloace:

1. Asigurarea protecției valorilor UE prevăzute în tratate, inclusiv a statului de drept și a unui model social robust, care se află în centrul democrației europene. În relația sa cu țările terțe, Uniunea Europeană ar trebui să întărească mai întâi valorile democratice comune în interiorul granițelor sale. Doar după ce realizează acest lucru, Uniunea Europeană poate să joace rolul de ambasador al modelului nostru democratic în țările care sunt pregătite și dornice să îl pună în aplicare, prin diplomație și dialog;

2. Organizarea unui referendum la nivelul întregii UE, care să fie inițiat de Parlamentul European, în cazuri excepționale, cu privire la subiecte care prezintă o importanță deosebită pentru toți cetățenii europeni;

3. Modificarea legislației electorale a UE pentru a armoniza condițiile electorale aplicabile alegerilor pentru Parlamentul European (vârsta minimă pentru exercitarea votului, data alegerilor, cerințele privind circumscripțiile electorale, candidații, partidele politice și finanțarea acestora), precum și pentru a realiza tranziția către un sistem de vot bazat pe liste paneuropene sau „liste transnaționale”, cu candidați din mai multe state membre, după ce s-a ținut seama de opiniile exprimate de cetățenii din toate statele membre ale UE cu privire la această chestiune.

• Unii dintre deputații în Parlamentul European ar trebui aleși pe baza unei liste de candidați stabilite la nivelul Uniunii Europene, iar restul deputaților ar urma să fie aleși în statele membre;

• Această reformă ar trebui să vizeze, de asemenea, facilitarea votului digital și garantarea

drepturilor efective de vot pentru persoanele cu dizabilități;

4. Consolidarea legăturilor dintre cetățeni și reprezentanții lor aleși, ținând seama de particularitățile naționale și de dorința cetățenilor de a fi mai aproape de aceștia și de a avea sentimentul că preocupările lor conduc la adoptarea unor acțiuni specifice de către reprezentanții aleși în Parlamentul European și în parlamentele naționale. Aceasta constituie o problemă universală și toate persoanele, indiferent de vârstă, ar trebui să fie implicate;

• Cetățenii europeni ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus cu privire la alegerea

președintelui Comisiei. Acest lucru ar putea fi realizat fie prin alegerea directă a președintelui Comisiei, fie printr-un sistem cu candidați cap de listă;

• Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de inițiativă legislativă, pentru a propune

subiectele care urmează să fie discutate și, ulterior, pentru a adopta textele necesare cu

scopul de a da curs recomandărilor formulate în urma deliberărilor;

• Parlamentul European ar trebui să aibă competențe decizionale cu privire la bugetul UE,

întrucât acesta este un drept al parlamentelor de la nivel național;

• Partidele politice, organizațiile societății civile și sindicatele ar trebui să devină mai dinamice și mai accesibile, pentru ca cetățenii să poată participa în mai mare măsură la democrația europeană și să fie mai implicați în procesele aferente acesteia. Acest lucru ar contribui, de asemenea, la încurajarea includerii subiectelor legate de UE în dezbaterile publice prin intermediul partidelor politice, al societății civile organizate și al partenerilor sociali, nu numai pe durata alegerilor europene, ci și înaintea alegerilor naționale, regionale și locale; Democrația este întruchipată de instituții și de societate în general, inclusiv la locul de muncă, prin rolul partenerilor sociali.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News