Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Reformarea sistemului european de azil

Vineri, 06 Mai 2022, ora 22:48 1366 citiri

Cetățenii participanți la Conferința privind viitorul Europei au propus consolidarea rolului UE și reformarea sistemului european de azil pe baza principiilor solidarității și repartizării echitabile a responsabilității prin:

1. Adoptarea de norme comune ale UE privind procedurile de examinare a cererilor de protecție internațională în statele membre, aplicate în mod uniform tuturor solicitanților de azil. Aceste proceduri vor trebui să respecte demnitatea umană și dreptul internațional Întrucât primirea solicitanților de azil implică diferiți actori la nivel național, UE ar trebui să încurajeze statele membre să simplifice și să accelereze acest proces printr-o mai bună interoperabilitate între diferitele administrații relevante și să înființeze un birou unic (un ghișeu unic sau un punct de intrare unic) pentru solicitanții de azil în vederea simplificării procedurilor administrative naționale

2. Revizuirea sistemului Dublin pentru a garanta solidaritatea și repartizarea echitabilă a

responsabilității, inclusiv redistribuirea migranților între statele membre; ar putea fi avute în vedere și forme suplimentare de sprijin

3. Consolidarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil prevăzute în Directiva 2013/33/UE prin măsuri legislative mai ferme de îmbunătățire a centrelor de primire și de cazare

4. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită femeilor însărcinate, copiilor, în special minorilor neînsoțiți

5. Consolidarea și creșterea resurselor financiare și umane, precum și a capacităților de gestionare ale Agenției UE pentru Azil pentru a coordona și a gestiona relocarea solicitanților de azil în statele membre ale UE în scopul unei distribuții echitabile.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News