Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Cetățenii au propus un Spațiu european al educației incluziv

Duminica, 08 Mai 2022, ora 16:02 1428 citiri

Cetățenii europeni prezenți la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au susținut că UE și statele sale membre ar trebui să își propună să instituie, până în 2025, un Spațiu european al educației incluziv, în care toți cetățenii să aibă acces egal la educație de calitate și la învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv cei din zonele rurale și îndepărtate. În acest scop, Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să:

1. Să coordoneze nivelul tuturor programelor educaționale diferite din UE cu acceptarea conținuturilor naționale, regionale și locale și crearea unor legături mai strânse între sistemele de învățământ, inclusiv prin organizarea echivalenței diplomelor. Ar trebui adoptat un standard minim certificat de educație în ceea ce privește materiile de bază începând din școala primară. Ar trebui introduse competențe partajate în domeniul educației, cel puțin în domeniul educației pentru cetățenie, iar exercitarea acestei competențe de către UE nu trebuie să împiedice statele membre să își exercite propriile competențe. Diplomele și formarea profesională ar trebui să fie validate și recunoscute reciproc în toate statele membre ale UE. Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să promoveze recunoașterea învățării non-formale și informale și a organizațiilor de tineret care le oferă, precum și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate.

2. Să dezvolte o educație adaptată exigențelor viitorului și învățarea pe tot parcursul vieții în Europa, în conformitate cu dreptul la formare gratuită la locul de muncă pentru toți, cu accent pe următoarele subiecte:

− Educația civică despre procesele democratice, precum și despre valorile UE și istoric Europei. Acestea ar trebui dezvoltate ca un modul comun care să fie predat în toate statele membre. Alfabetizarea economică ar trebui, de asemenea, îmbunătățită ca un aspect al unei mai bune înțelegeri a procesului de integrare europeană.

− Competențele digitale.

− Antreprenoriat și cercetare

− Îmbunătățirea gândirii critice. Educația în domeniul mass-mediei ar trebui consolidată pentru a garanta siguranța online și pentru a permite cetățenilor din fiecare stat membru să evalueze în mod independent dacă o informație este demnă de încredere sau nu și să identifice știrile false, dar, în același timp, să beneficieze de oportunitățile oferite de internet. Acest lucru ar trebui să fie introdus în învățământul de bază ca materie specifică și să fie oferit, de asemenea, în alte spații publice pentru cetățenii de toate vârstele sub îndrumarea unei organizații specifice instituite la nivelul UE, pe baza celor mai bune practici din statele membre. UE ar trebui să se asigure că statele membre utilizează finanțarea specifică în scopurile prevăzute.

− Integrarea competențelor non-tehnice în toate cursurile din programa școlară. Prin competențe non-tehnice se înțelege: ascultarea reciprocă, încurajarea dialogului, a rezilienței, a înțelegerii, a respectului și a aprecierii celorlalți, gândirea critică, auto-studiul, capacitatea de a rămâne curios/curioasă, orientat(ă) spre rezultate.

− Oferirea posibilității tuturor de a învăța despre sustenabilitatea mediului și despre legătura acesteia cu sănătatea. Biodiversitatea ar trebui să devină materie obligatorie în școli. Această educație ar trebui să înceapă la școală cu materii specifice care să abordeze toate aspectele ecologice și să includă excursii pe teren pentru a prezenta exemple relevante din viața reală, care ar trebui sprijinite printr-un program de finanțare.

− Combaterea comportamentului agresiv și a rasismului.

3. Să sprijine formarea cadrelor didactice, pentru a învăța din cele mai bune practici și a utiliza tehnici de predare inovatoare și creative, care reflectă evoluția metodelor de predare, inclusiv activități practice, bazându-se și pe lecțiile care trebuie desprinse din pandemia de COVID-19 și din alte tipuri de crize, precum și să promoveze oportunitățile de mobilitate.

4. Pentru a răspunde nevoilor educaționale ale tuturor copiilor și familiilor, să acorde prioritate accesului la hardware și conectivității eficiente la banda largă.

5. Să creeze o platformă de informare pentru un schimb de cunoștințe și de experiență la nivelul UE, punând în comun informațiile privind educația transnațională și cursurile de formare în UE, furnizând exemple de bune practici și oferind posibilitatea cetățenilor de a prezenta noi idei pentru schimburi transfrontaliere. Aceasta ar trebui să ofere materiale didactice despre schimbările climatice, sustenabilitate, aspecte legate de mediu și digitalizare și să ofere informații cu privire la forumurile specializate existente pe teme esențiale.

-Ar putea fi pusă la dispoziție împreună cu un program de finanțare pentru a sprijini utilizarea și implementarea informațiilor de pe platformă.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News