Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Informarea și participarea cetățenilor și tinerilor în procesele democratice de la nivelul UE

Vineri, 06 Mai 2022, ora 14:29 1100 citiri
Tinerii iși doresc o mai mare implicare în procesele democratice ale UE/ FOTO: Twiter

Reprezentanții statelor membre la Conferința privind viitorul Europei au susținut sporirea gradului de participare a cetățenilor și a implicării tinerilor în procesele democratice de la nivelul Uniunii Europene, pentru a le oferi europenilor o „experiență civică deplină”, a le garanta faptul că aceștia își pot face auzită vocea și în perioadele dintre alegeri, precum și faptul că participarea lor este efectivă. Acesta este motivul pentru care, au spus ei, în cazul fiecărei teme, ar trebui avută în vedere cea mai adecvată formă de participare, de exemplu prin:

1. Îmbunătățirea eficienței mecanismelor existente de participare a cetățenilor și dezvoltarea unor noi mecanisme, în conformitate cu acquis-ul UE, printr-o mai bună informare cu privire la acestea. În mod ideal, toate informațiile despre aceste spații dedicate participării ar trebui să fie sintetizate pe un site oficial integrat, cu diferite funcții. Ar trebui conceput un mecanism de monitorizare a inițiativelor politice și legislative care au rezultat din procesele democrației participative; Mecanismele participative ar trebui să fie favorabile incluziunii, iar comunicarea lor să poată ajunge la un public divers. Ar trebui să se acorde atenție materialelor de conținut, tematicilor și abilităților moderatorilor. Acestea ar trebui să includă o analiză a impactului politicilor discutate, printre altele asupra femeilor și a persoanelor vulnerabile;

2. Creșterea frecvenței interacțiunilor online și offline dintre instituțiile UE și cetățenii Uniunii prin diferite mijloace de interacțiune, pentru a se asigura că cetățenii pot participa la procesul de elaborare a politicilor UE, exprimându-și opiniile și obținând feedback, și crearea unei carte destinat funcționarilor UE cu privire la participarea cetățenilor;

3. Punerea la dispoziție a unei platforme digitale ușor de utilizat prin intermediul căreia cetățenii să poată face schimb de idei, transmite întrebări către reprezentanții instituțiilor UE și să își poată exprima opiniile cu privire la chestiuni și propuneri legislative importante de la nivelul UE, în special tinerii. Platforma ar trebui, de asemenea, să permită realizarea de sondaje online;

4. Îmbunătățirea și raționalizarea mecanismelor existente la nivel european, național și local, pentru a le face mai sigure, mai accesibile, mai vizibile și mai favorabile incluziunii;

5. Includerea societății civile organizate și a autorităților regionale și locale și a structurilor existente, cum ar fi Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comitetul Regiunilor (CoR) 99, în procesul de participare a cetățenilor;

6. Crearea unui sistem de consilieri locali ai UE, ca modalitate de a reduce distanța dintre instituțiile UE și cetățenii europeni;

7. Organizarea periodică de adunări ale cetățenilor, în temeiul legislației UE obligatorii din punct de vedere juridic. Participanții trebuie să fie selectați aleatoriu, pe baza unor criterii legate de reprezentativitate, iar participarea ar trebui stimulată. Dacă este necesar, va exista sprijin din partea experților, astfel încât participanții la adunări să aibă suficiente informații pentru dezbateri. În cazul în care rezultatele procesului de deliberare nu sunt luate în considerare de către instituții, acest lucru ar trebui justificat în mod corespunzător;102 Participarea și implicarea prealabilă a cetățenilor și a

societății civile reprezintă o bază importantă pentru deciziile politice care urmează a fi luate de către reprezentanții aleși. UE se bazează pe democrația reprezentativă: odată cu alegerile europene, cetățenii acordă un mandat clar reprezentanților lor și se exprimă indirect cu privire la politicile UE;

8. Punerea la dispoziție a unui sprijin structural consolidat, de natură financiară și nu numai, pentru societatea civilă, în special pentru organizațiile de tineret active în cadrul societății civile, și sprijinirea autorităților locale în procesul de creare a unor consilii locale de tineret; acest lucru ar putea fi realizat printr-un pilon specific în cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană pentru implicarea societății civile și a partenerilor sociali și printr-o strategie specifică pentru societatea civilă;

9. Introducerea unui mecanism de control al legislației din perspectiva tinerilor, care să includă atât o evaluare a impactului, cât și un mecanism de consultare cu reprezentanți ai tinerilor, atunci când se consideră că legislația are un impact asupra tinerilor;

10. Consolidarea cooperării dintre legiuitorii UE și organizațiile societății civile, pentru a valorifica legătura dintre factorii de decizie și cetățeni pe care o constituie organizațiile societății civile;

11. Sintetizarea elementelor participării cetățenilor în cuprinsul unei Carte a UE pentru implicare cetățenilor în afacerile UE.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News
Comentarii