Conferința privind Viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei: Consolidarea unei identități europene comune

Vineri, 06 Mai 2022, ora 15:30 1107 citiri

Cetățenii participanți la dezbaterile privind viitorul Europei au propus asigurarea unei mai bune înțelegeri și accesibilități a Uniunii Europene și consolidarea unei identități europene comune, în special prin:

1. Garantarea unui nivel minim de cunoștințe cu privire la UE și, în special, la procesele sale democratice, inclusiv în ceea ce privește istoria integrării europene și a cetățeniei europene. Persoanele de toate vârstele ar trebui să poată beneficia de astfel de programe, care ar trebui concepute într-un mod atractiv și adecvat vârstei, de exemplu prin dezvoltarea unor programe și materiale educaționale specifice pentru copii și școli;109 și pentru organizațiile societății civile active în domeniul educație non-formale;

2. Asigurarea unui acces facil al tuturor cetățenilor la informații fiabile cu privire la UE, într-un mod favorabil incluziunii. Instituțiile UE ar trebui să folosească un limbaj mai accesibil și să evite folosirea unor termenii birocratici în comunicările lor, păstrând, în același timp, calitatea și caracterul specializat al informațiilor prezentate și adaptând informațiile la diversele categorii de public și canale de comunicare. Ar trebui să se aibă în vedere, de exemplu, crearea unei aplicații mobile prin intermediul căreia informațiile referitoare la politicile UE să fie prezentate într-un limbaj clar. Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a se ajunge la tineri prin intermediul mijloacelor de comunicare digitale, al mișcărilor de tineret și al diferitelor tipuri de „ambasadori” (organizații și

persoane fizice) care explică113 proiectul UE;

3. Utilizarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale și a tehnologiilor de traducere pentru a ocoli barierele lingvistice, asigurând accesibilitatea și utilizabilitatea tuturor instrumentelor digitale pentru persoanele cu dizabilități;

4. Apărarea și sprijinirea mass-mediei libere, pluraliste și independente și adoptarea de măsuri pentru a încuraja canalele mass-media, inclusiv organismele publice de radiodifuziune, agențiile publice de știri și mass-media europeană să aducă mai regulat în atenția publicului aspecte legate de afacerile europene, respectând totodată libertatea și independența acestora, astfel încât să se asigure o acoperire regulată și cuprinzătoare în toate statele membre ale UE; intensificarea luptei împotriva dezinformării și a ingerințelor străine și asigurarea protecției jurnaliștilor;

5. Asigurarea unei apropieri mai mari a Europei de cetățeni prin îmbunătățirea punctelor de contact și a centrelor specializate de la nivel local, sau a „Caselor Europei”, pentru a oferi resurse, informații și recomandări cetățenilor cu privire la chestiuni legate de UE, precum și pentru a asculta preocupările acestora și a participa la dezbateri cu asociațiile, contribuind astfel la diseminarea opiniilor cetățenilor la nivel european;

6. Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru consolidarea ideii de identitate comună în rândul cetățenilor europeni, de exemplu prin intermediul unui fond al UE pentru sprijinirea interacțiunilor online și offline dintre cetățenii UE (realizate, printre altele, prin programe de schimb, grupuri de dezbatere, reuniuni), atât a celor de scurtă durată, cât și a celor cu o durată mai lungă, prin crearea unor evenimente și a unor echipe sportive comune sau prin declararea Zilei Europei (9 mai) drept o nouă sărbătoare publică europeană pentru toți cetățenii UE.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News