Ce clădiri sunt obligate să aibă infrastructură de încărcare pentru maşinile electrice. Care sunt situaţiile exceptate de lege

Joi, 09 Decembrie 2021, ora 21:45 3337 citiri
Proprietarii clădirilor nerezidenţiale existente, cu peste 20 de locuri de parcare, au obligaţia de a instala, până la 1 ianuarie 2025, puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice FOTO Pixabay.com

Investitorii sau propietarii clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale noi sau care sunt supuse unor lucrări de renovare majoră, cu peste 10 locuri de parcare, sunt obligaţi să instaleze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, conform prevederilor Legii 101/2020, care au fost publicate în Monitorul Oficial în luna iulie 2020.

Mai mult, echiparea cu dispozitive automate pentru reglarea distinctă a temperaturii şi calităţii aerului interior devine, de asemenea, obligatorie.

„Pandemia nu a oprit eforturile Comisiei Europene în direcţia neutralităţii climatice. Dimpotrivă, eficienţa energetică rămâne pilonul principal al Pactului Ecologic european”, a declarat, pentru zf.ro, preşedinte al Energy Policy Group (EPG) şi coordonator al proiectului România Eficientă, proiect privat de eficienţă energetică din România, Radu Dudău.

Transformarea clădirilor existente în „clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”

Legea nr. 101/2020 prevede obligația Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a elabora o strategie pe termen lung, care să vizeze renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, în vederea transformării treptate a acestuia într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică, facilitând astfel transformarea clădirilor existente în „clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”, potrivit juridice.ro.

Astfel, Legea nr. 101/2020 instituie o serie de obligații în sarcina investitorilor, proprietarilor și/sau administratorilor de clădiri, printre care:

• obligația de instalare a dispozitivelor de automatizare și control al consumului de energie;

• obligația de echipare a anumitor categorii de clădiri cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice.

Obligații privind instalarea dispozitivelor de automatizare și control al consumului de energie

Reglementarea vizează: clădiri noi (certificatul de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020) sau clădiri existente.

Investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare a temperaturii și calității aerului interior în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Similar clădirilor noi și proprietarii/administratorii clădirilor existente sunt obligaţi să instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, dispozitive de autoreglare a temperaturii atunci când înlocuiesc generatoarele de căldură sau frig sau la înlocuirea sistemului de încălzire sau răcire a clădirilor.

Obligația de instalare a unor dispozitive de autoreglare a temperaturii îi vizează și pe proprietarii construcțiilor care, în urma lucrărilor de intervenție, devin clădiri (în sensul Legii nr. 372/2005). De notat că o astfel de obligație subzistă doar în măsura în care intervenția este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic.

Obligația de echipare a clădirilor cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice

Noua reglementare prevede o serie de obligații privind echiparea cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice, diferențiat, pe categorii de funcțiuni ale clădirilor, respectiv: nerezidențiale, rezidențiale sau cu funcțiuni mixte, rezidențiale și nerezidențiale.

Clădirile nerezidențiale

În cazul clădirilor nerezidenţiale noi, precum şi în cazul renovărilor majore efectuate cu privire la clădirile nerezidenţiale, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să instaleze:

• cel puțin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice;

• tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea în viitor a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Proprietarii clădirilor nerezidenţiale existente, cu peste 20 de locuri de parcare, au obligaţia de a instala până la data de 1 ianuarie 2025 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice (cel puțin 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două puncte de reîncărcare).

Clădirile rezidențiale

În cazul clădirilor rezidenţiale noi, precum şi în cazul renovărilor majore efectuate cu privire la clădirile rezidenţiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea în viitor a punctelor de reîncărcare.

Obligațiile prevăzute mai sus nu se aplică în cazul:

• clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (noi sau supuse unor renovări majore) care au mai mult de 10 locuri de parcare, pentru care au fost depuse cereri de eliberare a autorizației de construire până la data de 10 martie 2021;

• clădirilor existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse unor renovări majore, în cazul în care costul estimativ al instalaţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice depăşeşte 7% din costul total al renovării;

• anumitor categorii de clădiri publice;

• clădirilor deținute și/sau ocupate de IMM-uri.

Autorizarea instalării stațiilor de reîncărcare

Autorizarea instalării stațiilor de reîncărcare se face conform unor proceduri simplificate stabilite de autoritățile competente, termenul fiind de maximum 45 de zile de la depunerea cererii și a documentației aferente.

Instalarea de către chiriaş sau, după caz, de către un coproprietar, a unui punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, fără a aduce modificări clădirii și utilizând infrastructura încastrată instalată anterior, poate fi făcută fără aprobarea proprietarului bunului imobil închiriat sau, după caz, a celorlalţi coproprietari.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News