Când ai nevoie de certificatul de urbanism. Situațiile neprevăzute și taxele necesare pentru obținerea documentului

Joi, 16 Septembrie 2021, ora 02:30 4389 citiri
Certificatul de urbanism permite construcția sau reabilitarea unei lucrări în condiții legale FOTO Unsplash.com

Ai de făcut neapărat o reabilitare la apartament, de dărâmat un perete exterior, de schimbat niște instalații și, întâmplător, ai aflat că îți trebuie Certificatul de urbanism. Nici nu te-ai fi gândit, în primă fază, dar este un document care nu trebuie să îți lipsească ca să fii în legalitate.

Certificatul de urbanism, alături de autorizația de construcție, permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții legale. Astfel, acest document este necesar de fiecare dată pentru realizarea construcţiilor civile, industriale, construcțiilor agricole, tehnologice sau construcțiilor și modificărilor de infrastructură.

Prin intermediul acestui act, autoritățile administrative locale sau județene, după caz, impun constructorului detaliile referitoare la regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării.

Important de subliniat că în absența certificatului nu poți obține Autorizația de construcție. Potrivit deciziilor din luna aprilie 2019, luate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dreptul de proprietate asupra unei construcții nu poate fi dobândit în absența celor două documente.

În ce situații soliciți un Certificat de urbanism

  • pentru autorizarea realizării unor lucrări de construcții, reabilitare și a instalațiilor aferente;
  • pentru desființarea unor construcții;
  • pentru vânzarea sau cumpărarea unor proprietăți;
  • pentru concesionarea terenurilor, dezmembrarea prin lotizare sau împărțeală, alipirea sau dezlipirea de parcele în scopul realizării unor lucrări de construcţii sau infrastructură și constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
  • pentru adjudecarea prin licitație a proiectării unor lucrări publice în faza de „studiu de fezabilitate” sau pentru cereri în justiție și operațiuni notariale.
  • pentru intervenții asupra unor imobile existente care presupun: extinderi, mansardări, consolidare, desființări, schimbarea destinației, dezvoltarea sau închiderea balcoanelor, amplasarea de reclame etc;
  • pentru intervențiile asupra căilor de comunicație de orice fel, a drumurilor forestiere, lucrărilor de artă, reţelelor şi dotărilor tehnico-edilitare, lucrărilor hidrotehnice, amenajărilor de albii, lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, lucrărilor de instalaţii de infrastructură, lucrărilor pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
  • pentru cabane, rulote, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan.

Care este cadrul legal și care sunt sancțiunile

Conform noilor prevederi, procedura de obținere a Certificatului de urbanism, dar și a celorlate documente necesare demarării sau continuării construcțiilor, au fost simplificate și clarificate.

Reglementările din construcții sunt stipulate în legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare. Adnotări și completări importante la lege au avut loc în 2019.

Ultimul amendament adus acestei legi datează din data de 11 ianuarie 2020. O serie importantă de modificări și completări ale legii sunt incluse şi în Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019. De asemenea, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul include detalii despre Certificatul de urbanism.

`Principalele modificări sunt scurtarea duratei de la depunerea cererii la eliberarea certificatului de urbanism de la 30 la 15 zile lucrătoare și posibilitatea emiterii, în funcție de gradul de informatizare al primăriei, și în format digital, potrivit experților imobiliari de la storia.ro.

Mai mult, funcționarii din primării nu mai pot refuza emiterea Certificatului de urbanism decât prin formularea, în scris, a unui motiv legal și temeinic.

“Orice abuz se pedepsește cu amendă care ajunge la 5.000 de lei. Concomitent, autoritățile locale își asumă responsabilitatea pentru emiterea certificatelor de urbanism, astfel că prejudiciile cauzate de rețelele de gaz sau de apă care pot fi deteriorate în timpul construcției, cad în sarcina autorităților”.

În situația în care se încalcă aceste dispoziții, se poate face sesizare în scris la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) sau online, la adresa isc@isc.gov.ro.

Experţii imobiliari recomandă "explicarea în amănunt, cu eventuale acte justificative, a nemulțumirii sau exceselor comise de administrațiile locale, care au obligația, în condițiile legii, să elibereze certificatul de urbanism, sau alte acte necesare pentru demararea unei construcții".

Cât costa obținerea certificatului de urbanism

Pentru a putea construi sau renova o clădire, în mod legal, este necesară plata unor taxe pentru obținerea certificatului de urbanism și, ulterior, a autorizației de construire.

Taxa este calculată în funcție de suprafața construită, în cazul Certificatului de urbanism și conform valorii estimate a clădirii, în cazul Autorizației de construire.

"Taxa pentru dobândirea Certificatului de urbanism a fost stabilită prin dispozițiile Codului Fiscal (articolul 474) și se raportează la numărul de metri din proiect, în funcție de mediul urban sau rural unde urmează să fie amplasată construcția.

Taxele în mediul urban sunt calculate pentru fiecare metru pătrat construit, astfel:

• până la 150 de metri pătrați - între 5 și 6 lei;

• între 151 și 250 de metri pătrați - 6-7 lei;

• între 251 și 500 de metri pătrați - 7-9 lei;

• între 501 și 750 de metri pătrați - 9-12 lei;

• între 751 și 1000 de metri pătrați - 12-14 lei;

• peste 1000 de metri pătrați - 14 lei/metrul pătrat + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1000.

În mediul rural, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism constă în jumătate din sumele enumerate", potrivit ghidului imobiliar.

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News