Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de inchiriere spatii

Joi, 08 Aprilie 2021, ora 12:465229 citiri
Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de inchiriere spatii

Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de inchiriere spatii pentru echipa de implementare in vederea desfasurarii activitatilor cu grupul tinta (cod CPV 70310000-7 - "Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile"), in cadrul proiectului "Sprijin pentru cresterea nivelului de calificare al angajatilor"


ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul in Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, judet Maramures, va invita sa participati la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de servicii de inchiriere spatii pentru echipa de implementare in vederea desfasurarii activitatilor cu grupul tinta (cod CPV 70310000-7 - "Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile") in conformitate cu cerintele incluse in documentatia de achizitie, in cadrul proiectului cu titlul" Sprijin pentru cresterea nivelului de calificare al angajatilor" POCU/726/6/12/134995.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva in conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa de finantare: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 "Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua corelate cu nevoile pietei muncii - Regiuni mai putin dezvoltate", Axa Prioritara nr. 6 - Educatie si competente, Obiectiv specific 6.12 - Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Denumire contract: contract inchiriere spatii pentru echipa de implementare in vederea desfasurarii activitatilor cu grupul tinta.
Tip contract: servicii de inchiriere.
Obiectul contractului: inchiriere spatiu cu destinatie de birouri pentru echipa de implementare in vederea desfasurarii activitatilor A1, A2 si A3 a proiectului.

Specificatii:
Suprafata utila - minim 150 mp - maxim 165 mp.
Spatiul sa fie amplasat in Mun. Baia Mare, in zona industriala sud, conform Planului Urbanistic Zonal al Baii Mari care se poate consulta la adresa https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Regulamentul-Local-de-Urbanism-(R.L.U)-si-Planul-Urbanistic-General-(P.U.G.)--Actualizare/
Toate specificatiile tehnice sunt mentionate in Documentatia de achizitie nr. 1349 din data de 08.04.2021.

Durata contract: o perioada estimata de 23 luni, de la semnarea contractului pana la 28.02.2023.

Divizare pe loturi: Nu.
Oferte partiale sau alternative: Nu.

Valoarea estimata totala: 151.800 lei fara TVA. Pretul contractului nu se poate ajusta.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.
Locul de prestare al serviciilor de inchiriere: Mun. Baia Mare, judetul Maramures.

Modul de obtinere a documentatiei de achizitie: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro
Toate informatiile privind procedura de achizitie sunt prezentate in Documentatia de achizitie nr. 1349 din data de 08.04.2021 publicata pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunturi.

Data limita de depunere a ofertelor: 21.04.2021, ora 12.00.
Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la: sediul Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC
Presedinte
Salajeanu Florian Valeriu

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook   sau pe  Google News