Audit financiar la ICR: Abateri privind angajarile, plata unor drepturi salariale necuvenite, cheltuieli de deplasare nejustificate

Marti, 19 Martie 2019, ora 12:05

6648 citiri

Foto: Arhiva Ziare.com

Plata unor drepturi salariale necuvenite, lipsa organizarii de concursuri pentru posturi si a unor examene pentru promovarea angajatilor si deficiente financiare privind deplasarile in strainatate sunt cateva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi privind situatia financiara pe anul 2017 la Institutul Cultural Roman.

Misiunea de audit financiar desfasurata in 2018 la ICR a dus la constatarea mai multor "denaturari semnificative ale situatiilor financiare".

Potrivit raportului public, masurile din deciziile anterioare ale Curtii de Conturi nu au fost implementate, iar valoarea totala a abaterilor identificate depaseste pragul de semnificatie stabilit in etapa de planificare a misiunii de audit financiar.

Din aprilie 2017, Institutul Cultural Roman este condus de Liliana Turoiu.

Pe parcursul misiunii, ICR a luat si masuri de corectare a unei erori determinate de faptul ca au fost scoase din evidenta contabila bunuri reprezentand mijloace fixe - autoturisme, in suma de 136.000 de lei, pentru care s-au intocmit procese-verbale de casare, fara efectuarea operatiunilor de valorificare a acestora prin dezmembrare si recuperare de materiale, vanzare sau predare catre centre de colectare deseuri.

In timpul misiunii de audit, conducerea ICR a luat masuri pentru reintroducerea in gestiune a mijloacelor de transport uzate.

Tot in timpul misiunii de audit a fost inregistrata in evidenta contabila scoaterea din evidenta a furnizorilor prescrisi, pentru suma de 30.000 de lei, precum si plata acestei sume catre bugetul de stat.

Probleme la situatiile financiare

S-a constatat ca situatiile financiare au fost intocmite fara respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare, respectiv a documentelor justificative, nu s-a efectuat cronologic si sistematic, asa cum prevad actele normative in vigoare.

In 2017, ICR a evidentiat in conturile de cheltuieli facturi reprezentand prestari servicii, respectiv deconturi de cazare aferente anului 2016, in suma estimativa de 81.000 de lei, iar pe cheltuielile anului 2018 au fost inregistrate servicii aferente exercitiului bugetar 2017, in suma estimativa de 29.000 de lei.

Probleme au fost constatate si legat de cantitatile de carburant consumate si a celor existente in stoc.

Institutul a inregistrat in contabilitate, in 2017, consumul de carburant, prin evidentierea direct pe conturile de cheltuieli a valorii facturilor platite lunar, fara a lua in considerare consumul lunar efectiv inregistrat in "Fisa lunara de activitati zilnice pentru autovehicule", stabilit pe baza foilor de parcurs. Procedandu-se astfel, valoarea cantitatilor de combustibil ramase in rezervoarele autoturismelor la sfarsit de luna nu se mai reflecta in evidenta contabila.

Au fost mentinute in mod nejustificat, in conturile de debitori cu vechime sub 1 an, creante in suma de 85.000 de lei, reprezentand debitori neincasati din perioada 2010 - 2015, precum si debitori actionati in instanta si, implicit, au fost raportate eronat prin situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2017 la creante curente.

Din aceasta suma, 12.000 de lei reprezinta prejudiciu adus bugetului entitatii (debite prescrise pentru care reprezentantii ICR nu au luat masuri de recuperare de la persoanele responsabile).

S-au produs abateri de la principiile de legalitate si regularitate, in principal abateri de la reglementarile contabile aplicabile institutiilor publice, dar si unele abateri referitoare la modul de stabilire, evidentiere si urmarire la incasare a veniturilor si la modul de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, care nu au fost detectate de sistemul de control intern managerial.

Controlul financiar preventiv propriu nu a functionat conform prevederilor legale. Astfel, s-a constatat ca nu a fost intocmit un grafic privind circuitul documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate, nu au fost elaborate listele de verificare pentru operatiunile de plati, iar in cazul operatiunilor privind constituirea veniturilor proprii ale Institutului nu au fost specificate documentele ce se prezinta la viza si nici nu au fost elaborate listele de verificare aferente s.a.

Alte deficiente legate de activitatea ICR

Pe parcursul misiunii de audit au fost identificate mai multe deficiente legate de activitatea entitatii: coordonatorii de proiecte/ evenimente culturale nu tin o evidenta clara a acestora, nu urmaresc decontarea sumelor acordate artistilor/ prestatorilor de servicii culturale conform clauzelor contractuale.

De asemenea, in unele situatii nu s-a urmarit si nu s-a supus analizei modul de cheltuire a fondurilor publice in conditii de economicitate.

Pentru plata cu intarziere a contributiilor aferente salariilor achitate in luna decembrie 2017, entitatea nu a calculat si nu a evidentiat in contabilitate accesoriile aferente, in conditiile in care din suma contributiilor aferente salariilor lunii decembrie 2017 (272.000 de lei), avand termenul scadent la 25 ianuarie 2018, entitatea a platit la Bugetul general consolidat, suma de 150.000 de lei.

Restul de plata, in suma de 122.000 de lei, reprezentand contributii, a fost platit la bugetul de stat in data de 6 iunie 2018.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a desfasurat fara a respecta in totalitate prevederile legale, intrucat nu au fost respectate perioadele de inventariere, creantele si datoriile fata de terti nu au fost confirmate, unele liste de inventariere nu au fost completate cu toate datele prevazute de formular s.a.

Nereguli si la cheltuielile de personal

Si in privinta cheltuielilor de personal si a gestionarii resurselor umane s-au constatat nereguli si abateri de la prevederile legale in vigoare.

A fost efectuata plata unor drepturi salariale necuvenite ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Diferentele de salarii calculate in urma corectiilor aplicate pentru perioada iunie - decembrie 2017 si platite salariatilor ICR odata cu plata drepturilor salariale pe noiembrie si decembrie 2017 au fost in suma de 848.000 de lei, fiind invocata aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, art. 5 din OUG nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar precum si art. 3^1 alin. (1) din OUG nr. 43/2016.

Insa, prin intrarea in vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, toate actele normative invocate erau abrogate la data efectuarii corectiilor salariale, fiind interpretate gresit vechile prevederi.

ICR a acordat eronat salariatilor care exercita controlul financiar preventiv propriu sporul salarial pentru complexitatea muncii in proportie de 25% la salariul de incadrare in loc de patru clase de salarizare aplicate la salariul de baza, efectuand astfel cheltuieli de personal nejustificate.

Fara concurs pentru posturile vacante

Conducerea ICR nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante prevazute in statul de functii, optand in schimb pentru detasarea de personal de la alti angajatori, astfel ca in anul 2017 au fost detasate de la alte entitati - in principal, societati cu raspundere limitata (SRL) - 70 de persoane cu diverse calificari pe posturi vacante aprobate in statul de functii.

Nu au fost organizate examene de promovare in gradele profesionale superioare pentru personalul din cadrul ICR, promovarea in gradul profesional superior a salariatilor ICR efectuandu-se fara sustinerea examenelor de promovare.

Totodata, fara a organiza concurs, ICR a incheiat contracte individuale de munca cu jumatate de norma.

Au fost identificate 11 contracte cu jumatate de norma, pe durata determinata si neterminata, dintre care cele mai multe erau incheiate cu personal deja angajat in institutie.

Plata nejustificata a unor cheltuieli de deplasare

Lipsa unei proceduri privind deplasarile in strainatate a personalului ICR, precum si functionarea defectuoasa a controlului intern au condus la plata nejustificata a unor cheltuieli de deplasare.

In urma verificarii deplasarilor efectuate in strainatate in anul 2017 de catre personalul ICR, au fost constatate deficiente, produse ca urmare a faptului ca la nivelul entitatii nu s-a tinut cont de particularitatile cadrului legal de organizare si functionare, precum si de faptul ca sistemul de control intern managerial nu a fost implementat in totalitate.

Curtea de Conturi recomanda Institutului, intre altele, respectarea prevederilor legale, efectuarea demersurilor pentru recuperarea tuturor reantelor, tinerea unei evidente a proiectelor/ evenimentelor culturale organizate de ICR, organizarea examenelor de promovare in grade profesionale pentru toti angajatii care au fost promovati, care sa fie aplicabile si in viitor, stabilirea salariului de baza corespunzator functiei, gradului, treptei, gradatiei fiecarui salariat al entitatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabil.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook   sau pe  Google News
Citește și:
Partidele de la putere, scădere ușoară, în timp ce USR și AUR câștigă procente. Ce formațiune a reușit să treacă pragul SONDAJ
Alianța PSD-PNL ar urma să domine scena politică în viitor: ”Nu există voci care să spună că preferă altă soluție”
Au început măsurătorile în zona Bîstroe după ce Ucraina și-a dat acceptul. Din cine este formată echipa de specialiști
România, printre principalii producători de petrol din Uniunea Europeană, în 2021

Sursa: Ziare.com

#audit financiar ICR, #probleme Institutul Cultural Roman , #stiri ICR

Vezi comentariile (3)