Vrei sa deschizi o succesiune si nu stii care este procedura? Olarean Andra Alina, notar public Siret, iti ofera informatiile necesare

Joi, 29 Iunie 2017, ora 14:00498150 citiri
Vrei sa deschizi o succesiune si nu stii care este procedura? Olarean Andra Alina, notar public Siret, iti ofera informatiile necesare

Dupa decesul unei persoane, succesorii in drepturi vor imparti bunurile pe care defunctul le detinea in proprietate. Conform articolului 1.103 din Noul Cod civil, dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an, in principiu, de la data decesului. Timp de un an, mostenitorii pot declara ca accepta sau renunta la mostenire.

Deci termenul de un an este pentru acceptarea mostenirii, nu pentru dezbaterea succesiunii. Dezbaterea succesiunii este imprescriptibila, deci poate fi facuta oricand, indiferent cat timp a trecut de la data decesului defunctului.

In cazul in care mostenitorii se inteleg, dezbaterea succesiunii se face la notariat, iar costurile presupun o serie de taxe, care se calculeaza in functie de valoarea bunurilor, precum si onorariul care il incaseaza notarul public.

Desi poate fi facuta si mai tarziu, Olarean Andra Alina, notar public Siret, va recomanda ca dezbaterea succesiunii sa aiba loc in termen de 2 ani de la data decesului defunctului, intrucat in acest caz nu se mai percepe la notariat un impozit de 1% din valoarea bunurilor ce compun masa succesorala.

Daca au trecut mai mult de 2 ani, succesiunea poate fi dezbatuta oricand, insa costurile vor fi mai mari. Pentru succesiuni trebuie respectata competenta notarului in functie de ultimul domiciliul defunctului.

Dosarul se formeaza la cererea unuia dintre mostenitori. Ceilalti mostenitori vor fi indicati in cerere cu domiciliul complet pentru a putea fi citati.

Pentru deschiderea unei succesiuni, Olarean Andra Alina, notar public Siret, va recomanda sa prezentati urmatoarele acte:

Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie:

 • certificat de deces - original
 • certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor/sentinta judecatoreasca in cazul in care defunctul era divortat la data decesului) original
 • certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - original
 • cartile de identitate
 • testament in original (daca exista) ;

Actele care atesta averea defunctului:

 • acte proprietate de bunuri imobile - original + 1 copie Xerox: contract vanzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala, donatie, schimb, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, titlu de proprietate;
 • certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
 • acte proprietate autoturism (talon - carte de identitate) - original
 • certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara;
 • certificat actionar (daca exista) - original
 • carnete C.E.C. (daca exista) - original
 • bani la Banca (extras de cont - contract de depozit) ;
 • act concesiune - Loc de Veci - original
 • adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie;

Doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si ii cunosc pe mostenitori daca persoana a decedat dupa luna noiembrie 2011. In functie de particularitatile fiecarui caz, se pot cere si alte documente.

Imobilele din masa succesorala se evalueaza potrivit Ghidului orientativ al proprietatilor imobiliare aprobat pentru anul in curs.

La finalizarea procedurii, Olarean Andra Alina, notar public Siret, elibereaza partilor cate un certificat de mostenitor.

In cazul in care in masa succesorala nu sunt bunuri, dar partile au nevoie sa isi dovedeasca calitatea, spre exemplu in cadrul unui proces, se poate elibera, la cerere, un certificat de calitate de mostenitor.

Ce reprezinta certificatul de mostenitor? Dovada ca persoana are calitatea de mostenitor legal si/sau testamentar, dovada dreptului de proprietate/alte drepturi primite in urma succesiunii, intrarea in posesie (stapanirea de fapt) asupra bunurilor de catre mostenitorii nesezinari.

Daca un succesibil nu se poate prezenta la termenul dat pentru a se dezbate succesiunea, acesta poate intocmi la Olarean Andra Alina, notar public Siret, sau la Consulatul General al Romaniei din alta tara o imputernicire catre o alta persoana pentru a ii reprezenta interesele si a semna in locul acesteia.